Home

Welkom op de site van de Vereniging Gepensioneerden Schiphol. De site biedt informatie over de vereniging voor externen en via een eigen login kunnen leden op de hoogte worden gebracht van de laatste ontwikkelingen binnen de VG Schiphol.

 

Ingezonden stukken/krantenartikelen/standpunten

Met enige regelmaat verschijnen er op de website van de VGS artikelen uit kranten, ingezonden stukken via of van leden en artikelen van vakbonden of pensioenfondsen. Bij al deze stukken wordt een nauwgezette bronvermelding en/of inzender aangegeven. Het moge duidelijk zijn, dat de inhoud van genoemde stukken niet per definitie ook het standpunt van uw VGS behoeft te verwoorden. Artikelen worden uitsluitend geplaatst indien deze niet strijdig zijn met de doelstellingen van de VGS en indien deze voor onze leden van belang zijn of kunnen zijn.

 

AAN DE LEDEN VAN VGS - VERENIGING GEPENSIONEERDEN SCHIPHOL:

 

 


 

                                                                              * * *

 Raakpunten Extra Editie naar aanleiding van de Gepensioneerden Uitgaansdag,

                              LEES NIEUWSPAGINA


                                  * * *


         = KIJK VOOR HET LAATSTE (VERENIGINGS-) NIEUWS OP DE NIEUWSPAGINA =


                                                                            * * *                                   

                                                     

                             - AIRePORT april 2016                                               - 11 apr. 2016  

                             - Raakpunten voor Senioren, mei 2016                 -  01 mei 2016 

                             - NVOG Nieuwsbrieven 18, 19 en 20                      -  20 mei 2016 

                             - ABP & Beleggen Nieuwsbrief                               -  20 mei 2016 

                             - ABP Nieuwsbrief juni 2016                                    -  02 juni 2016 

                             - NVOG Nieuwsbrieven 21 t/m 25                           -  18 juni 2016 

                             - Raakpunten voor Senioren, juni 2016                 -  18 juni 2016 

                             - overlijden Joop Krul                                                 -  01 juli  2016 

                             - Raakpunten voor Senioren Extra Editie             -  24 aug 2016 

                             - overlijden oud-directeur Rob Stapel                    -  26 okt  2016 (nieuw)

                              

Het laatste nieuws

Nieuwe regels voor aparte indexatiedepots voor pensioenfondsen

vrijdag 14 oktober 2016
Pensioenfondsen mogen aparte potjes aanhouden, onder andere voor indexatie van pensioenen. Sinds de invoering van de nieuwe financiŽle toezichtregels voor pensioenen vanaf 1 januari 2015 mogen fondsen niet meer indexeren dan hun financiŽle positie toelaat. Dat geldt normaal gesproken ook bij de inzet van depots. Om bepaalde arbeidsvoorwaardelijke afspraken over een wijziging van de pensioenregeling te vergemakkelijken, wordt nu onder†strikte voorwaarden toegestaan dat fondsen tijdelijk extra indexatie uit een depot mogen verlenen.

>> Lees verder

Hoofdlijnennotitie Kennisvragen 2017/2018

dinsdag 11 oktober 2016
Vandaag presenteert het ministerie SZW zijn nieuwe onderzoeksagenda: de Hoofdlijnennotitie Kennisvragen 2017/2018. De Hoofdlijnennotitie bevat 75 kennisvragen en laat op een overzichtelijke manier zien op welke onderwerpen SZW zich de komende jaren zal gaan focussen. Veel van de vragen zullen door of in samenwerking met externe kennispartners uitgewerkt gaan worden.

>> Lees verder

Tweede Kamer neemt wetsvoorstellen Veiligheid en Justitie aan

donderdag 08 september 2016
De Tweede Kamer heeft vandaag 3 wetsvoorstellen van minister Van der Steur aangenomen. Daarbij gaat het over de samenstelling van het College van procureurs-generaal, consumentenkredietovereenkomsten en de regeling van pensioenfondsen voor het notariaat. †

>> Lees verder