Home

Welkom op de site van de Vereniging Gepensioneerden Schiphol. De site biedt informatie over de vereniging voor externen en via een eigen login kunnen leden op de hoogte worden gebracht van de laatste ontwikkelingen binnen de VG Schiphol.

 

Ingezonden stukken/krantenartikelen/standpunten

Met enige regelmaat verschijnen er op de website van de VGS artikelen uit kranten, ingezonden stukken via of van leden en artikelen van vakbonden of pensioenfondsen. Bij al deze stukken wordt een nauwgezette bronvermelding en/of inzender aangegeven. Het moge duidelijk zijn, dat de inhoud van genoemde stukken niet per definitie ook het standpunt van uw VGS behoeft te verwoorden. Artikelen worden uitsluitend geplaatst indien deze niet strijdig zijn met de doelstellingen van de VGS en indien deze voor onze leden van belang zijn of kunnen zijn.

 

AAN DE LEDEN VAN VGS - VERENIGING GEPENSIONEERDEN SCHIPHOL

 

                                   * * *

Mijn pas, hij wás!

 

natuurlijk, ik wist het al jaren dat het er aan zat te komen, het inleveren van de Schipholpas, mijn Schipholpas. In 2015 meldde Schiphol al dat de witte Schipholpas, toeganggevend tot de Schipholgebouwen, niet meer verlengd zou worden voor de gepensioneerdengroep. Hieraan gekoppeld verdwenen ook de parkeerprivileges, die gebruikte ik toch nooit, dus hierover niet getreurd. Maar mijn witte Schipholpas, het voelde als een heilig document, het was mijn laatste tastbare herinnering aan de vele mooie werkzame jaren voor dit prachtige bedrijf. Nee, het was een gevoelig afscheidnemen, het laatste stukje band tussen mij en Schiphol, een band die ik, na bijna 40 jaar, in moest leveren. Ik ben er van overtuigd dat ik het niet alléén zo voelde, bij een rondleiding door beschermd gebied moesten verlopen passen ingeleverd worden, ik heb gezien hoe de laatste blikken op de pas vóór het inleveren op somber stonden. Ik heb toen nog gedacht, ach joh, het is maar een pasje. Maar nu stond ik voor eenzelfde afscheid en bekroop mij een zelfde gevoel.

31 oktober was het zo ver, mijn tocht naar het passenbureau. U herkende mij ongetwijfeld, sombere kleding en een trieste blik, voor de laatste keer mijn pasje tegen de uitlezer plaatsend.  Allemachtig hij deed het al niet meer, wat kan het leven hard zijn, ik keek naar mijn pas en dacht, rot ding, had je geen 10 minuten kunnen wachten en legde vervolgens de pas op de balie, de band was definitief verbroken. Mijn pas, hij werkte al niet meer, maar toch deed het zeer!

 

R. 

                                                                 * * *

                                

                            

         = KIJK VOOR HET LAATSTE (VERENIGINGS-) NIEUWS OP DE NIEUWSPAGINA =


                                                                             

                             

 

         

         - NVOG Nieuwsbrief 32, 2017                               - 12 aug 2017

         - NVOG Nieuwsbrief 33, 2017                               - 18 aug 2017


                       << UNDER CONSTRUCTION >>


                                                                  

                              

Het laatste nieuws

Koolmees: meer pensioen door samenvoegen kleine pensioentjes

dinsdag 21 november 2017
Vanaf 2019 kunnen pensioenuitvoerders kleine pensioentjes overdragen aan de nieuwe uitvoerder van een deelnemer, zodat je ook met dat oude geld blijft sparen voor je pensioen. Daarmee krijg je later meer pensioen.

>> Lees verder

Kleine pensioenen vanaf 2018 bundelen

woensdag 30 augustus 2017
Pensioenfondsen en verzekeraars kunnen binnenkort kleine pensioenen bij elkaar optellen in plaats van deze uit te keren. Zo bouwen mensen, vooral tijdelijke krachten, meer op. En houdt het geld zijn pensioenbestemming. Het kabinet stuurde vandaag een wetsvoorstel aan de Tweede Kamer. Het is de bedoeling dat de nieuwe regels per 1 januari 2018 van kracht gaan.

>> Lees verder

Internetconsultatie waardeoverdracht klein pensioen

vrijdag 04 augustus 2017
Op internet is het ontwerpbesluit gepubliceerd tot wijziging van het Besluit uitvoering Pensioenwet en Wet verplichte beroepspensioenregeling en het Uitvoeringsbesluit loonbelasting 1965 in verband met de Wet waardeoverdracht klein pensioen.

>> Lees verder