Home

Welkom op de site van de Vereniging Gepensioneerden Schiphol. De site biedt informatie over de vereniging voor externen en via een eigen login kunnen leden op de hoogte worden gebracht van de laatste ontwikkelingen binnen de VG Schiphol.

 

Ingezonden stukken/krantenartikelen/standpunten

Met enige regelmaat verschijnen er op de website van de VGS artikelen uit kranten, ingezonden stukken via of van leden en artikelen van vakbonden of pensioenfondsen. Bij al deze stukken wordt een nauwgezette bronvermelding en/of inzender aangegeven. Het moge duidelijk zijn, dat de inhoud van genoemde stukken niet per definitie ook het standpunt van uw VGS behoeft te verwoorden. Artikelen worden uitsluitend geplaatst indien deze niet strijdig zijn met de doelstellingen van de VGS en indien deze voor onze leden van belang zijn of kunnen zijn.

 

AAN DE LEDEN VAN VGS - VERENIGING GEPENSIONEERDEN SCHIPHOL Voor in uw agenda, hierbij de data voor de VGS Ledenvergadering:

                          woensdag  25 april            11.00 uur SHG Schiphol            

                         woensdag  07 november    11.00 uur SHG Schiphol

en natuurlijk de Reüniedag oud-medewerkers van Royal Schiphol Group

                          donderdag 19 april 2018 in Tiel en Soesterberg

LET OP: aanmeldtermijn: gesloten

 

SCHIPHOL JAARVERSLAG 2017: www.annualreportschiphol.com in NL&E

 

Lionsclub Luchtvaartlezingen: toegankelijk voor Schiphol gepensioneerden (niet gratis)

 

Verkiezingen Verantwoordingsorgaan ABP: zie lijst 4, kandidaat 9

             

                                   * * *

Van uw webbeheerder

 

 

Dick Benschop nieuwe CEO Royal Schiphol Group
 
De kogel is door de kerk, eindelijk, wat was het spannend, wat een namen, maar nu is de nieuwe CEO van Royal Schiphol Group bekend, Dick Benschop! Zelfs in het SHG gebouw bleek men een geheim toch echt tot het allerlaatste moment te kunnen bewaren. Hulde RvC!
Allereerst namens de Vereniging Gepensioneerden Schiphol heer Benschop onze hartelijke felicitaties! Uw benoeming en keuze voor één van de mooiste en belangrijkste organisaties in Nederland is voor ons, gepensioneerden, zeer begrijpelijk!
Wij wensen u heel veel succes in dit prachtige bedrijf, waarvan wij ons toch een beetje de trotse mede-grondleggers voelen, maar ook sterkte gewenst, sterkte in één van de meest hectische sectoren die er momenteel zijn. De  omgeving, het milieu, Lelystad, het plotseling ‘opnieuw’ opborrelende Noordzeeverhaal uit de krant. Een geweldige uitdaging!
Ik denk dat een aantal van ons, de oudgedienden, het gezicht van u nog wel herkent, was het in Vastgoedstaete? Was het…..??
Wij kijken in elk geval, als gepensioneerden van Schiphol, graag met u mee, de mooie toekomst van Schiphol in! 
Het Bestuur van de vereniging kijkt te zijner tijd vol verwachting uit naar een kennismaking met u.
 
Heel veel succes met deze prachtige functie in nog altijd óns bedrijf,
mede namens het VGS Bestuur,
 
Ruud van Halm
Webbeheer VGS

           

                                                                 * * *

                                                       

         = KIJK VOOR HET LAATSTE (VERENIGINGS-) NIEUWS OP DE NIEUWSPAGINA =


                                                                             

         - NVOG Nieuwsbrief 06 en 07, 2018                     - 24 feb. 2018

         - NVOG Nieuwsbrief 08, 2018                               - 03 mrt. 2018

         - Lelystad Airport - Erik Lagerweij                       - 03 mrt. 2018     

         - Raakpunten 119, maart 2018                              - 03 mrt. 2018   

         - Project Kabels & Leidingen Schiphol               - 03 mrt. 2018

         - Jaarverslag Schiphol, zie link hierboven         - 10 mrt. 2018

         - NVOG Nieuwsbrief 10, 2018                              - 12 mrt. 2018

         - NVOG LO Nieuwsbrieven 02&03                       - 15 mrt. 2018

         - Lionsclub Schiphol lezingen                             - 15 mrt. 2018

         - Verkiezingen ABP Verantwoordingsorgaan     - 15 mrt. 2018

         - NVOG Nieuwsbrief 11, 2018                               - 18 mrt. 2018

      


                       


                                                                  

                              

Het laatste nieuws

Pensioen automatisch verdeeld bij scheiding

vrijdag 09 maart 2018
Na een echtscheiding wordt het pensioen voortaan automatisch verdeeld over beide ex-partners. Minister Koolmees van Sociale Zaken en Werkgelegenheid stelt dit voor in een brief aan de Tweede Kamer.

>> Lees verder

Onderhoud pensioenwetgeving voldoet op meeste onderdelen

donderdag 08 maart 2018
Het pensioenstelsel functioneert op de meeste onderdelen beter dan voorheen dankzij de Wet aanpassing financieel toetsingskader uit 2015. Vanaf 2015 zijn er bijvoorbeeld nauwelijks kortingen geweest, ondanks dat veel fondsen in 2016 en 2017 lange tijd een dekkingsgraad onder de 100 procent hadden. Wel blijken fondsen in hun herstelplannen vaak uit te gaan van optimistische rendementsverwachtingen. Als zij dan lagere rendementen realiseren, blijft herstel naar het wettelijk vereiste vermogen langdurig uit.

>> Lees verder

Beter inzicht in pensioen

vrijdag 02 februari 2018
Alle mensen die pensioen opbouwen moeten beter gewezen worden op de kans dat de hoogte van het pensioen kan mee- of tegenvallen. Dat vindt minister Wouter Koolmees van Sociale Zaken en Werkgelegenheid.

>> Lees verder