Home

Welkom op de site van de Vereniging Gepensioneerden Schiphol. De site biedt informatie over de vereniging voor externen en via een eigen login kunnen leden op de hoogte worden gebracht van de laatste ontwikkelingen binnen de VG Schiphol.

 

Ingezonden stukken/krantenartikelen/standpunten

Met enige regelmaat verschijnen er op de website van de VGS artikelen uit kranten, ingezonden stukken via of van leden en artikelen van vakbonden of pensioenfondsen. Bij al deze stukken wordt een nauwgezette bronvermelding en/of inzender aangegeven. Het moge duidelijk zijn, dat de inhoud van genoemde stukken niet per definitie ook het standpunt van uw VGS behoeft te verwoorden. Artikelen worden uitsluitend geplaatst indien deze niet strijdig zijn met de doelstellingen van de VGS en indien deze voor onze leden van belang zijn of kunnen zijn.

 

AAN DE LEDEN VAN VGS - VERENIGING GEPENSIONEERDEN SCHIPHOL:

 

                                   * * *

Zoals het de goede lezer van deze website ongetwijfeld is opgevallen, werd de site al geruime tijd niet geactualiseerd. Een storing met een software update heeft lange tijd tot een blokkade geleid. Gelukkig is het probleem op 22 februari met professionele ondersteuning verholpen en mag u gewoon weer nieuws op de site verwachten. Die inhaalslag is meteen uitgevoerd, waarbij echter om praktische redenen (te) oud nieuws uit 2016 niet meer opgenomen is. Het begin van dit voorwoord verwijst naar de goede lezer, want de website ként gelukkig vele goede en trouwe lezers! Ter informatie: in 2016 werd de website 3.000 keer bekeken, waarbij 7.400 pagina’s werden geopend, per sessie dus een gemiddelde van ca. 2,5 pagina’s. Geen slecht resultaat voor een relatief kleine vereniging.

In uw Bestuur heeft inmiddels een kleine wijziging plaatsgevonden: secretaris Wim Schrijver ambieerde binnen het Bestuur een andere functie en zijn functie is inmiddels zeer enthousiast overgenomen door Bestuurslid Ada Leeuw. Deze wijzigingen zijn inmiddels op de website doorgevoerd. Een andere wijziging is het verenigingslogo. Het oude logo, inmiddels ruim 10 jaar oud, wordt binnenkort, op alle verenigingsuitingen, vervangen door een logo met een moderne hedendaagse uitstraling.

Ook hoog op de agenda van uw Bestuur het punt hoe de contacten met de leden meer zijn te intensiveren. Voorstellen van onze leden hierbij zijn uiteraard altijd welkom.

 

 

                                                                 * * *

                                

                            

         = KIJK VOOR HET LAATSTE (VERENIGINGS-) NIEUWS OP DE NIEUWSPAGINA =


                                                                             

                             

       

     

         - NVOG Nieuwsbrief 20, 2017                                - 29 apr. 2017

         - NVOG Nieuwsbrief 21, 2017                                - 08 mei 2017

         - NVOG Nieuwsbrieven 22 tm 24, 2017                - 13 juni 2017

         - Raakpunten nr 110, juni 2017                             - 13 juni 2017


                                                                  

                              

Het laatste nieuws

Oplossing voor mensen met klein pensioen

vrijdag 12 mei 2017
In plaats van mensen te verplichten om tussentijds kleine pensioenbedragen op te nemen, gaan pensioenfondsen en verzekeraars deze kleine pensioenen samenvoegen. Door deze te bundelen, krijgen die kleine pensioenen een echte pensioenbestemming. De ministerraad heeft daarmee ingestemd op voorstel van staatssecretaris Klijnsma van Sociale Zaken en Werkgelegenheid.

>> Lees verder

Verhogen rekenrente leidt tot generatie-effecten

maandag 30 januari 2017
Het verhogen van de huidige rekenrente leidt tot generatie-effecten en zorgt niet dat de financiŽle positie van pensioenfondsen verbetert. Dat blijkt uit een doorrekening die het Centraal Planbureau op verzoek van staatssecretaris Klijnsma van Sociale Zaken en Werkgelegenheid heeft gemaakt. Het kabinet vindt dat jong ťn oud op een goed pensioen moeten kunnen rekenen en vindt het verhogen van de rekenrente dan ook niet wenselijk.

>> Lees verder

Nauwelijks pensioenkortingen in 2017 dus geen wijziging hersteltermijn

vrijdag 27 januari 2017
Het overgrote deel van de pensioenfondsen hoeft dit jaar geen kortingen door te voeren. Daarom wijzigt het kabinet de wettelijke hersteltermijnen voor pensioenfondsen niet.

>> Lees verder