Home

Welkom op de site van de Vereniging Gepensioneerden Schiphol. De site biedt informatie over de vereniging voor externen en via een eigen login kunnen leden op de hoogte worden gebracht van de laatste ontwikkelingen binnen de VG Schiphol.

 

Ingezonden stukken/krantenartikelen/standpunten

Met enige regelmaat verschijnen er op de website van de VGS artikelen uit kranten, ingezonden stukken via of van leden en artikelen van vakbonden of pensioenfondsen. Bij al deze stukken wordt een nauwgezette bronvermelding en/of inzender aangegeven. Het moge duidelijk zijn, dat de inhoud van genoemde stukken niet per definitie ook het standpunt van uw VGS behoeft te verwoorden. Artikelen worden uitsluitend geplaatst indien deze niet strijdig zijn met de doelstellingen van de VGS en indien deze voor onze leden van belang zijn of kunnen zijn.

 

AAN DE LEDEN VAN VGS - VERENIGING GEPENSIONEERDEN SCHIPHOL Voor in uw agenda, hierbij de data voor de VGS Ledenvergadering:

                          woensdag  25 april            11.00 uur SHG Schiphol            

                         woensdag  07 november    11.00 uur SHG Schiphol

En natuurlijk de Reüniedag oud-medewerkers van Royal Schiphol Group

                          donderdag 19 april 2018

          heeft u de schriftelijke uitnodiging dd 18 januari jl. ontvangen?

                   Vergeet niet te reageren vóór 1 maart? 

                                    * * *

Van uw webbeheerder

 

Stormen 2018

Het nieuwe jaar, ik noem het nog maar even zo, al zitten we al weer ver in februari, het nieuwe jaar! De eerste stormen hebben we al gehad, ons Schiphol een uurtje nagenoeg dicht, stormen, hoeveel gaan er nog volgen en dan niet alleen uitgedrukt in kilometers per uur, maar ook stormen als reacties op overheidsmaatregelen, kortingen en het uitblijven van indexeringen. Hoe worden wij als gepensioneerden dit jaar weer verder belaagd door een ons absoluut niet goed gezinde overheid.

Ons eigen pensioenfonds ABP is 2018 in elk geval wel goed begonnen, vrede op aarde, geen beleggingen meer van óns geld in kernwapens! Allemachtig, ik schrok er van toen ik het las, beleggen in kernwapens, kan het nog gekker!

Nu maar hopen dat de goede voornemens en de plotseling opkomende wijsheid van ons pensioenfonds gaan leiden tot behoud van de resultaten en dat deze als gevolg van de politieke besluiten in de nabije toekomst gaan resulteren in een indexering van de pensioenen. Maar een voorpaginabericht in een groot landelijk dagblad van 24 januari jl. is zeer verontrustend: ons ABP pensioen is vanaf 2007 16,4% minder waard geworden, oftewel wij worden elk jaar armer! Steeds armer en we slikken maar en we slikken maar!

Wat staat ons verder te wachten in dit prille jaar: in april zijn er weer verkiezingen voor het Verantwoordingsorgaan ABP.  Leden kunnen dan stemmen op een vertegenwoordiger namens de werknemers of gepensioneerden. Het Verantwoordingsorgaan heeft een adviserende rol naar het Bestuur van het ABP ten aanzien de hoogte van de pensioenpremies en indexaties, de regels voor het beleggen en de wijze van communiceren. Onder meer op de website zult u over deze belangrijke verkiezingen op de hoogte worden gehouden. 

Dit jaar natuurlijk ook weer de uitgaansdag voor oud-medewerkers van Schiphol, Royal Schiphol Group tegenwoordig. Deze reünie, zoals het nu heet, heeft u ongetwijfeld al in de agenda genoteerd, donderdag 19 april.  Leuk programma met een mooi bezoek aan het Nationaal Militair Museum in, of zeggen we óp, Soesterberg.

Kort hierna de eerste Ledenvergadering  van de VGS in 2018 op 25 april in het SHG. De agenda is nog in voorbereiding, maar de vergadering heeft uiteraard weer gastspreker(s). Dit keer twee geweldige collega’s uit onze eigen Schiphol-organisatie met ongetwijfeld een zeer boeiende lezing over alle grote projecten, zowel aan veldzijde als aan landzijde op Schiphol. Voor zover een eerste ‘van uw webbeheerder’ in 2018. 

Tot 19 april, 

Ruud van Halm

 

                

 


 

                                                                 * * *

                                

                            

         = KIJK VOOR HET LAATSTE (VERENIGINGS-) NIEUWS OP DE NIEUWSPAGINA =


                                                                             

         - NVOG Nieuwsbrief 01, 12 jan. 2018                   -12 jan. 2018  

         - NVOG Nieuwsbrief 02, 19 jan. 2018                   - 20 jan. 2018               

         - NVOG LO Nieuwsbrief 1, 2018                           - 23 jan. 2018

         - NVOG Nieuwsbrief 03, 2018                               - 26 jan. 2018

         - Raakpunten 118, februari 2018                          - 01 feb. 2018

         - NVOG Nieuwsbrief 04 en 05, 2018                     - 09 feb. 2018

         - NVOG Nieuwsbrief 06, 2018                               - 18 feb. 2018

      


                       


                                                                  

                              

Het laatste nieuws

Beter inzicht in pensioen

vrijdag 02 februari 2018
Alle mensen die pensioen opbouwen moeten beter gewezen worden op de kans dat de hoogte van het pensioen kan mee- of tegenvallen. Dat vindt minister Wouter Koolmees van Sociale Zaken en Werkgelegenheid.

>> Lees verder

Aan de slag met de arbeidsmarkt en pensioen

vrijdag 15 december 2017
Het kabinet streeft naar een gezond pensioenstelsel en een fitte arbeidsmarkt, die opgewassen zijn tegen de ontwikkelingen van nu en de toekomst. Minister Koolmees van Sociale Zaken en Werkgelegenheid wil daarom de komende periode aan tafel met werknemers- en werkgeversorganisaties over de arbeidsmarkt en het pensioenstelsel. Daarnaast begint de minister alvast met de uitwerking van een aantal specifieke maatregelen. In 2020 moeten de belangrijkste wetswijzigingen in werking treden. Dit staat in de brief ?Balans op de arbeidsmarkt? die aan de Tweede Kamer is gezonden.

>> Lees verder

Koolmees: meer pensioen door samenvoegen kleine pensioentjes

dinsdag 21 november 2017
Vanaf 2019 kunnen pensioenuitvoerders kleine pensioentjes overdragen aan de nieuwe uitvoerder van een deelnemer, zodat je ook met dat oude geld blijft sparen voor je pensioen. Daarmee krijg je later meer pensioen.

>> Lees verder