Home

Welkom op de site van de Vereniging Gepensioneerden Schiphol. De site biedt informatie over de vereniging voor externen en via een eigen login kunnen leden op de hoogte worden gebracht van de laatste ontwikkelingen binnen de VG Schiphol.

 

Ingezonden stukken/krantenartikelen/standpunten

Met enige regelmaat verschijnen er op de website van de VGS artikelen uit kranten, ingezonden stukken via of van leden en artikelen van vakbonden of pensioenfondsen. Bij al deze stukken wordt een nauwgezette bronvermelding en/of inzender aangegeven. Het moge duidelijk zijn, dat de inhoud van genoemde stukken niet per definitie ook het standpunt van uw VGS behoeft te verwoorden. Artikelen worden uitsluitend geplaatst indien deze niet strijdig zijn met de doelstellingen van de VGS en indien deze voor onze leden van belang zijn of kunnen zijn.

 

AAN DE LEDEN VAN VGS - VERENIGING GEPENSIONEERDEN SCHIPHOL


 

Mocht u al een agenda voor 2018 hebben, hierbij de data voor de VGS Ledenvergaderingen:

                                woensdag  25 april            11.00 uur SHG Schiphol             

                                woensdag  07 november   11.00 uur SHG Schiphol

                                                    Noteert u ze alvast? 


                                   * * *

Van uw webbeheerder

 

U, als trouwe bezoeker van de VGS website, heeft het ongetwijfeld geconstateerd, uw website werd geruime tijd niet geactualiseerd. De oorzaak bleek uiteindelijk voor een groot deel te vinden in een communicatiestoornis tussen twee elkaar wat onvriendelijk gezinde browsers. Mede door een langdurig verblijf in het buitenland, bleek een oplossing van het probleem niet eenvoudig oplosbaar, zelfs in deze hypermoderne tijd! Maar gelukkig lijkt dit sinds eind november verleden tijd! Uw website is weer up to date! Dit betekent dat u, zoals gebruikelijk, weer de laatste Nieuwsbrieven van het NVOG, Raakpunten en de Schiphol AIRePORTs krijgt. Voorts vindt u de laatste verslagen van de Ledenvergaderingen op het ledendeel van de website, het laatste verslag (02-2017) uiteraard nog in de concept versie. Tijdens de laatste Ledenvergadering is o.a. de website en het beheren ervan aan de orde geweest.  In verband met langdurige afwezigheid (buitenland) van de huidige beheerder is op zijn verzoek gezocht naar een opvolger voor deze bijzonder leuke functie. Er is overleg met een mogelijke kandidaat, u blijft op de hoogte. 

 

2017, het jaar zit er bijna weer op. Over één ding zijn we het vast wel eens, wat ging het weer snel. Vinden we nog een verdwaalde dennennaald van vorig jaar, de nieuwe ‘oogst’ dient zich al weer aan. Kerstbomen sieren weer huiskamers, prachtig te zien als ik ’s avonds met mijn hondje de laatste ronde maak. 2017, bijna verleden tijd, weer een jaar om over na te denken. Hoe is het jaar geweest voor ons? We kunnen ons altijd druk maken om een procentje meer of minder pensioen (over meer wat minder, maar over minder veel meer), maar we verliezen ook partners, vrienden, collega’s, écht de gebeurtenissen in ons leven die ons raken, fors raken! Dat procentje, ach daar komen we relatief snel over heen, het verlies van een dierbare, dat is blijvende schade, een verlies aan levensvreugde. Toch wil ik dit ‘van uw webbeheerder’ niet somber afsluiten, los van alle aanslagen die ons leven teisteren. 2018, een nieuw jaar, 12 nieuwe maanden in een land waar we het goed hebben, maar het niet meer zien. Onlangs sprak ik met een KLM Boeing 747 vlieger, natuurlijk, geen slecht salaris, maar die zei mij, wat ik overal op de wereld aantref….. en dan de weelde in Nederland. Het is als elk jaar naar hetzelfde reisdoel, je ziet het niet meer hoe prachtig de omgeving is. Het is als leven in Nederland, je ziet niet meer hoe goed wij het hebben……. Na deze laatste (wijze???) woorden wil ik u toch fijne Kerstdagen toewensen, geniet van al het moois om u heen, geniet van uw dierbaren en van een, naar hoop ik, gepaste maar gezellige dis. 

 

Voor 2018 wens ik u, mede namens het Bestuur van de VGS, een voorspoedig en vooral gezond nieuw jaar.

 

Ruud van Halm. 

                                                                 * * *

                                

                            

         = KIJK VOOR HET LAATSTE (VERENIGINGS-) NIEUWS OP DE NIEUWSPAGINA =


                                                                             

                             

         - Raakunten 115 november 2017                          - 28 nov 2017

         - NVOG Nieuwsbrieven 47 t/m 49                         - 28 nov 2017

         - AIRePORT november 2017                                 - 28 nov 2017

         - Raakpunten 116 december 2017                        - 01 dec 2017

         - NVOG Nieuwsbrieven 50 t/m 53                         - 09 dec 2017

         - Schipholpas                                                         - 10 dec 2017

         - DNB Nieuwsbrief pensioenen dec. 2017           - 12 dec 2017

                      


                                                                  

                              

Het laatste nieuws

Koolmees: meer pensioen door samenvoegen kleine pensioentjes

dinsdag 21 november 2017
Vanaf 2019 kunnen pensioenuitvoerders kleine pensioentjes overdragen aan de nieuwe uitvoerder van een deelnemer, zodat je ook met dat oude geld blijft sparen voor je pensioen. Daarmee krijg je later meer pensioen.

>> Lees verder

Kleine pensioenen vanaf 2018 bundelen

woensdag 30 augustus 2017
Pensioenfondsen en verzekeraars kunnen binnenkort kleine pensioenen bij elkaar optellen in plaats van deze uit te keren. Zo bouwen mensen, vooral tijdelijke krachten, meer op. En houdt het geld zijn pensioenbestemming. Het kabinet stuurde vandaag een wetsvoorstel aan de Tweede Kamer. Het is de bedoeling dat de nieuwe regels per 1 januari 2018 van kracht gaan.

>> Lees verder

Internetconsultatie waardeoverdracht klein pensioen

vrijdag 04 augustus 2017
Op internet is het ontwerpbesluit gepubliceerd tot wijziging van het Besluit uitvoering Pensioenwet en Wet verplichte beroepspensioenregeling en het Uitvoeringsbesluit loonbelasting 1965 in verband met de Wet waardeoverdracht klein pensioen.

>> Lees verder