Home

Welkom op de site van de Vereniging Gepensioneerden Schiphol. De site biedt informatie over de vereniging voor externen en via een eigen login kunnen leden op de hoogte worden gebracht van de laatste ontwikkelingen binnen de VG Schiphol.

 

Ingezonden stukken/krantenartikelen/standpunten

Met enige regelmaat verschijnen er op de website van de VGS artikelen uit kranten, ingezonden stukken via of van leden en artikelen van vakbonden of pensioenfondsen. Bij al deze stukken wordt een nauwgezette bronvermelding en/of inzender aangegeven. Het moge duidelijk zijn, dat de inhoud van genoemde stukken niet per definitie ook het standpunt van uw VGS behoeft te verwoorden. Artikelen worden uitsluitend geplaatst indien deze niet strijdig zijn met de doelstellingen van de VGS en indien deze voor onze leden van belang zijn of kunnen zijn.

 

AAN DE LEDEN VAN VGS - VERENIGING GEPENSIONEERDEN SCHIPHOL:

 

 


 

                                                                         * * *

                                  SITE 2017 UNDER CONSTRUCTION

                              


                                     * * *


         = KIJK VOOR HET LAATSTE (VERENIGINGS-) NIEUWS OP DE NIEUWSPAGINA =


                                                                            * * *                                   

                                                     

                  

                    - NVOG Nieuwsbrief 01, 2017                                    - 06 jan. 2017

                             

Het laatste nieuws

Pensioenknip half jaar langer mogelijk

vrijdag 02 december 2016
Mensen met een pensioen in de vorm van een premie- of kapitaalregeling† kunnen nog tot 1 juli 2017 een tijdelijke uitkering voor maximaal twee jaar aankopen. De regeling Pensioenknip wordt door staatssecretaris Klijnsma van Sociale Zaken en Werkgelegenheid met een half jaar verlengd.

>> Lees verder

Kabinet neemt compenserende maatregelen vanwege verhoging pensioenpremie

vrijdag 25 november 2016
De ministerraad heeft besloten in 2017 extra middelen beschikbaar te stellen voor de arbeidsvoorwaarden bij onderwijs- en kabinetswerkgevers. Aanleiding is de gisteren door het ABP vastgestelde verhoging van de pensioenpremie volgend jaar.

>> Lees verder

Nieuwe regels voor aparte indexatiedepots voor pensioenfondsen

vrijdag 14 oktober 2016
Pensioenfondsen mogen aparte potjes aanhouden, onder andere voor indexatie van pensioenen. Sinds de invoering van de nieuwe financiŽle toezichtregels voor pensioenen vanaf 1 januari 2015 mogen fondsen niet meer indexeren dan hun financiŽle positie toelaat. Dat geldt normaal gesproken ook bij de inzet van depots. Om bepaalde arbeidsvoorwaardelijke afspraken over een wijziging van de pensioenregeling te vergemakkelijken, wordt nu onder†strikte voorwaarden toegestaan dat fondsen tijdelijk extra indexatie uit een depot mogen verlenen.

>> Lees verder