Home

Welkom op de site van de Vereniging Gepensioneerden Schiphol. De site biedt informatie over de vereniging voor externen en via een eigen login kunnen leden op de hoogte worden gebracht van de laatste ontwikkelingen binnen de VG Schiphol.

 

Ingezonden stukken/krantenartikelen/standpunten

Met enige regelmaat verschijnen er op de website van de VGS artikelen uit kranten, ingezonden stukken via of van leden en artikelen van vakbonden of pensioenfondsen. Bij al deze stukken wordt een nauwgezette bronvermelding en/of inzender aangegeven. Het moge duidelijk zijn, dat de inhoud van genoemde stukken niet per definitie ook het standpunt van uw VGS behoeft te verwoorden. Artikelen worden uitsluitend geplaatst indien deze niet strijdig zijn met de doelstellingen van de VGS en indien deze voor onze leden van belang zijn of kunnen zijn.

 

AAN DE LEDEN VAN VGS - VERENIGING GEPENSIONEERDEN SCHIPHOL:

 

uw webmaster loopt van 14 t/m 24 juni in de prachtige bergen van Andorra, nieuws wordt even opgespaard tot 25 juni. Al onze leden ook een mooie vakantie gewenst!

 

 

                                   * * *

Van uw webbeheerder


VERKIEZINGSUITSLAG VERANTWOORDINGSORGAAN ABP

In de maand april waren er verkiezingen voor een nieuw Verantwoordingsorgaan (VO) van het ABP. Het Verantwoordingsorgaan behartigt de belangen van actieve en pensioengerechtigde deelnemers en werkgevers die zijn aangesloten bij ABP, adviseert tevens het bestuur van het ABP, maar oordeelt ook jaarlijks of dit bestuur goed heeft gehandeld.
Actieve en pensioengerechtigde deelnemers bepalen door te stemmen wie hun vertegenwoordigers in het VO zijn.
Vanuit uw vereniging ‘Vereniging Gepensioneerden Schiphol’  stond onze eigen Miriam de Boer op de verkiezingslijst, op plaats 9 van de 11 verkiesbare plaatsen in onze categorie. Vier kandidaten met de meeste
stemmen krijgen een functie in het VO.  Miriam, bestuurslid van de VGS, is dankzij een overweldigend groot aantal voorkeursstemmen gekozen in het Verantwoordingsorgaan van het ABP. Een geweldige prestatie, niet alleen voor Miriam, maar zeker ook voor de VGS, een kleine vereniging, maar nu met een forse stem in een zeer belangrijk orgaan. Onze felicitaties gaan in eerste instantie natuurlijk uit naar Miriam, maar zeker ook naar het nieuwe Verantwoordingsorgaan, alle actieve en pensioengerechtigde deelnemers en werkgevers. Met haar kenmerkende positief-kritische instelling zal zij zeker uitgroeien tot een zeer gewaardeerd lid van het orgaan. Wij wensen Miriam voor de komende 4 jaar alle succes in deze nieuwe functie.

 

                                                                 * * *

                                                       

         = KIJK VOOR HET LAATSTE (VERENIGINGS-) NIEUWS OP DE NIEUWSPAGINA =

                                                                         

       

         - Dick Benschop - NRC artikel                              - 01 mei 2018

         - Raakpunten 121, mei 2018                                  - 01 mei 2018

         - NVOG Nieuwsbrief 17, 2018                                - 05 mei 2018

         - Schiphol zonder stroom + nieuwe CEO             - 05 mei 2018

         - NVOG Nieuwsbrief 18, 2018                                - 22 mei 2018

         - NVOG Nieuwsbrief 19, 2018                                - 25 mei 2018

         - NVOG Nieuwsbrieven 20, 21 & 22, 2018            - 13 juni 2018

         - Raakpunten 122, juni 2018                                  - 06 juni 2018

 

       


    

        

    

      


                       


                                                                  

                              

Het laatste nieuws

Koolmees wil meer vrouwen en jongeren in pensioenbesturen

dinsdag 12 juni 2018
Minister Koolmees van SZW wil dat er meer vrouwen en jongeren zitting krijgen in de besturen van pensioenfondsen. Dit schrijft hij in een brief aan de Tweede Kamer over diverse pensioenonderwerpen.

>> Lees verder

Pensioenoverzicht gaat ook mee- en tegenvallers tonen

donderdag 31 mei 2018
Iedereen die pensioen opbouwt, krijgt vanaf volgend jaar september beter inzicht in de hoogte van de pensioenuitbetaling die hij of zij later kan verwachten. Op mijnpensioenoverzicht.nl worden drie verschillende bedragen toegevoegd; deze zijn berekend volgens een verwacht scenario, een optimistisch en een pessimistisch scenario. In de scenario's is rekening gehouden met mee- of tegenvallende economische ontwikkelingen.

>> Lees verder

Internetconsultatie wetsvoorstel Verzamelwet Pensioenen 2019

woensdag 02 mei 2018
Op internet is het concept van het wetsvoorstel Verzamelwet Pensioenen 2019 gepubliceerd.

>> Lees verder