Bestuur

Het bestuur van de VG Schiphol bestaat uit de volgende leden:

Voorzitter             J.S.A. Uijen                       

-          Vertegenwoordigt het bestuur naar NVOG en andere organisaties

Secretaris             Mevr. A.H. Leeuw-Knol

-          Verzorgt de verslaggeving en correspondeert met leden en derden.           

-          Onderhoudt de contacten met Schiphol Group.           

-          Ondersteunt C. Volker met bijhouden ledenadministratie

Penningmeester    J.A. Platjouw

-          Draagt zorg voor inning contributies en betaling rekeningen            

-          Voert de financiële administratie        

-          Stelt jaarrekening en jaarlijkse begroting op  

Bestuurslid            J.J.A. van Bennekom   

-          Vice-voorzitter van de vereniging        

-          Ondersteunt de voorzitter en secretaris            

-          Vertegenwoordigt mede het bestuur naar derden            

Bestuurslid            P. J. Pollemans                       

-          Vertegenwoordigt mede het bestuur naar NVOG organisaties

Bestuurslid            R. van Halm           

-          Middelpunt van nieuwsverzamelen en onderhoud website

Bestuurslid            Mevr. M.J.J. de Boer                       

-          Algemene Bestuurszaken

Bestuurslid            W.R. Schrijver                     

-          Algemene bestuurszaken

Het laatste nieuws

Betere bescherming bij pensioen van buitenlands fonds

vrijdag 13 april 2018
Er komt meer bescherming voor mensen die in Nederland pensioen hebben opgebouwd, maar hun pensioen ontvangen van een buitenlandse pensioenuitvoerder. Dit kan voorkomen bij mensen die in dienst waren bij een multinational.

>> Lees verder

Pensioen automatisch verdeeld bij scheiding

vrijdag 09 maart 2018
Na een echtscheiding wordt het pensioen voortaan automatisch verdeeld over beide ex-partners. Minister Koolmees van Sociale Zaken en Werkgelegenheid stelt dit voor in een brief aan de Tweede Kamer.

>> Lees verder

Onderhoud pensioenwetgeving voldoet op meeste onderdelen

donderdag 08 maart 2018
Het pensioenstelsel functioneert op de meeste onderdelen beter dan voorheen dankzij de Wet aanpassing financieel toetsingskader uit 2015. Vanaf 2015 zijn er bijvoorbeeld nauwelijks kortingen geweest, ondanks dat veel fondsen in 2016 en 2017 lange tijd een dekkingsgraad onder de 100 procent hadden. Wel blijken fondsen in hun herstelplannen vaak uit te gaan van optimistische rendementsverwachtingen. Als zij dan lagere rendementen realiseren, blijft herstel naar het wettelijk vereiste vermogen langdurig uit.

>> Lees verder