Bestuur

Het bestuur van de VG Schiphol bestaat uit de volgende leden:

Voorzitter             J.S.A. Uijen                       

-          Vertegenwoordigt het bestuur naar NVOG en andere organisaties

Secretaris             Mevr. A.H. Leeuw-Knol

-          Verzorgt de verslaggeving en correspondeert met leden en derden.           

-          Onderhoudt de contacten met Schiphol Group.           

-          Ondersteunt C. Volker met bijhouden ledenadministratie

Penningmeester    J.A. Platjouw

-          Draagt zorg voor inning contributies en betaling rekeningen            

-          Voert de financiële administratie        

-          Stelt jaarrekening en jaarlijkse begroting op  

Bestuurslid            J.J.A. van Bennekom   

-          Vice-voorzitter van de vereniging        

-          Ondersteunt de voorzitter en secretaris            

-          Vertegenwoordigt mede het bestuur naar derden            

Bestuurslid            P. J. Pollemans                       

-          Vertegenwoordigt mede het bestuur naar NVOG organisaties

Bestuurslid            R. van Halm           

-          Middelpunt van nieuwsverzamelen en onderhoud website

Bestuurslid            Mevr. M.J.J. de Boer                       

-          Algemene Bestuurszaken

Bestuurslid            W.R. Schrijver                     

-          Algemene bestuurszaken

Het laatste nieuws

Per 1 januari 2019 vervallen heel kleine pensioenen

maandag 18 juni 2018
Vanaf 1 januari 2019 vervallen heel kleine pensioenen. Dit zijn pensioenen van ? 2 of minder bruto per jaar. Dat mag op grond van nieuwe regels omdat de administratiekosten voor deze heel kleine pensioenen erg hoog zijn.

>> Lees verder

Koolmees wil meer vrouwen en jongeren in pensioenbesturen

dinsdag 12 juni 2018
Minister Koolmees van SZW wil dat er meer vrouwen en jongeren zitting krijgen in de besturen van pensioenfondsen. Dit schrijft hij in een brief aan de Tweede Kamer over diverse pensioenonderwerpen.

>> Lees verder

Pensioenoverzicht gaat ook mee- en tegenvallers tonen

donderdag 31 mei 2018
Iedereen die pensioen opbouwt, krijgt vanaf volgend jaar september beter inzicht in de hoogte van de pensioenuitbetaling die hij of zij later kan verwachten. Op mijnpensioenoverzicht.nl worden drie verschillende bedragen toegevoegd; deze zijn berekend volgens een verwacht scenario, een optimistisch en een pessimistisch scenario. In de scenario's is rekening gehouden met mee- of tegenvallende economische ontwikkelingen.

>> Lees verder