Nieuws van de vereniging

NVOG Nieuwsbrief 22, 2018

woensdag 13 juni 2018

<<leesmeer>>

Raakpunten voor senioren 122, juni 2018

woensdag 06 juni 2018

<<leesmeer>>

NVOG Nieuwsbrief 21, 2018

woensdag 06 juni 2018

<<leesmeer>>

NVOG Nieuwsbrief 20, 2018

woensdag 06 juni 2018

<<leesmeer>>

NVOG Nieuwsbrief 19, 2018

vrijdag 25 mei 2018

<<leesmeer>>

NVOG Nieuwsbrief 18, 2018

dinsdag 22 mei 2018

<<leesmeer>>

NVOG Nieuwsbrief 17, 2018

zaterdag 05 mei 2018

<<leesmeer>>

Schiphol zonder spanning onder hoogspanning

zaterdag 05 mei 2018

<<leesmeer>>

Raakpunten 121, mei 2018

dinsdag 01 mei 2018

<<leesmeer>>

NRC artikel Dick Benschop

dinsdag 01 mei 2018

<<leesmeer>>


Nieuws van derden

Koolmees wil meer vrouwen en jongeren in pensioenbesturen

dinsdag 12 juni 2018

Minister Koolmees van SZW wil dat er meer vrouwen en jongeren zitting krijgen in de besturen van pensioenfondsen. Dit schrijft hij in een brief aan de Tweede Kamer over diverse pensioenonderwerpen.

>> Lees meer...

Pensioenoverzicht gaat ook mee- en tegenvallers tonen

donderdag 31 mei 2018

Iedereen die pensioen opbouwt, krijgt vanaf volgend jaar september beter inzicht in de hoogte van de pensioenuitbetaling die hij of zij later kan verwachten. Op mijnpensioenoverzicht.nl worden drie verschillende bedragen toegevoegd; deze zijn berekend volgens een verwacht scenario, een optimistisch en een pessimistisch scenario. In de scenario's is rekening gehouden met mee- of tegenvallende economische ontwikkelingen.

>> Lees meer...

Internetconsultatie wetsvoorstel Verzamelwet Pensioenen 2019

woensdag 02 mei 2018

Op internet is het concept van het wetsvoorstel Verzamelwet Pensioenen 2019 gepubliceerd.

>> Lees meer...

Betere bescherming bij pensioen van buitenlands fonds

vrijdag 13 april 2018

Er komt meer bescherming voor mensen die in Nederland pensioen hebben opgebouwd, maar hun pensioen ontvangen van een buitenlandse pensioenuitvoerder. Dit kan voorkomen bij mensen die in dienst waren bij een multinational.

>> Lees meer...

Pensioen automatisch verdeeld bij scheiding

vrijdag 09 maart 2018

Na een echtscheiding wordt het pensioen voortaan automatisch verdeeld over beide ex-partners. Minister Koolmees van Sociale Zaken en Werkgelegenheid stelt dit voor in een brief aan de Tweede Kamer.

>> Lees meer...

Onderhoud pensioenwetgeving voldoet op meeste onderdelen

donderdag 08 maart 2018

Het pensioenstelsel functioneert op de meeste onderdelen beter dan voorheen dankzij de Wet aanpassing financieel toetsingskader uit 2015. Vanaf 2015 zijn er bijvoorbeeld nauwelijks kortingen geweest, ondanks dat veel fondsen in 2016 en 2017 lange tijd een dekkingsgraad onder de 100 procent hadden. Wel blijken fondsen in hun herstelplannen vaak uit te gaan van optimistische rendementsverwachtingen. Als zij dan lagere rendementen realiseren, blijft herstel naar het wettelijk vereiste vermogen langdurig uit.

>> Lees meer...

Beter inzicht in pensioen

vrijdag 02 februari 2018

Alle mensen die pensioen opbouwen moeten beter gewezen worden op de kans dat de hoogte van het pensioen kan mee- of tegenvallen. Dat vindt minister Wouter Koolmees van Sociale Zaken en Werkgelegenheid.

>> Lees meer...

Aan de slag met de arbeidsmarkt en pensioen

vrijdag 15 december 2017

Het kabinet streeft naar een gezond pensioenstelsel en een fitte arbeidsmarkt, die opgewassen zijn tegen de ontwikkelingen van nu en de toekomst. Minister Koolmees van Sociale Zaken en Werkgelegenheid wil daarom de komende periode aan tafel met werknemers- en werkgeversorganisaties over de arbeidsmarkt en het pensioenstelsel. Daarnaast begint de minister alvast met de uitwerking van een aantal specifieke maatregelen. In 2020 moeten de belangrijkste wetswijzigingen in werking treden. Dit staat in de brief ?Balans op de arbeidsmarkt? die aan de Tweede Kamer is gezonden.

>> Lees meer...

Koolmees: meer pensioen door samenvoegen kleine pensioentjes

dinsdag 21 november 2017

Vanaf 2019 kunnen pensioenuitvoerders kleine pensioentjes overdragen aan de nieuwe uitvoerder van een deelnemer, zodat je ook met dat oude geld blijft sparen voor je pensioen. Daarmee krijg je later meer pensioen.

>> Lees meer...

Internetconsultatie waardeoverdracht klein pensioen

vrijdag 04 augustus 2017

Op internet is het ontwerpbesluit gepubliceerd tot wijziging van het Besluit uitvoering Pensioenwet en Wet verplichte beroepspensioenregeling en het Uitvoeringsbesluit loonbelasting 1965 in verband met de Wet waardeoverdracht klein pensioen.

>> Lees meer...
Het laatste nieuws

Koolmees wil meer vrouwen en jongeren in pensioenbesturen

dinsdag 12 juni 2018
Minister Koolmees van SZW wil dat er meer vrouwen en jongeren zitting krijgen in de besturen van pensioenfondsen. Dit schrijft hij in een brief aan de Tweede Kamer over diverse pensioenonderwerpen.

>> Lees verder

Pensioenoverzicht gaat ook mee- en tegenvallers tonen

donderdag 31 mei 2018
Iedereen die pensioen opbouwt, krijgt vanaf volgend jaar september beter inzicht in de hoogte van de pensioenuitbetaling die hij of zij later kan verwachten. Op mijnpensioenoverzicht.nl worden drie verschillende bedragen toegevoegd; deze zijn berekend volgens een verwacht scenario, een optimistisch en een pessimistisch scenario. In de scenario's is rekening gehouden met mee- of tegenvallende economische ontwikkelingen.

>> Lees verder

Internetconsultatie wetsvoorstel Verzamelwet Pensioenen 2019

woensdag 02 mei 2018
Op internet is het concept van het wetsvoorstel Verzamelwet Pensioenen 2019 gepubliceerd.

>> Lees verder