NVOG Nieuwsbrief 49, 2018

vrijdag 23 november 2018

Rectificatie

In nieuwsbrief 47 van vorige week over de premieverhoging 2019 staan twee onjuistheden: de premiestijging van de basisverzekering van de Menzis basispolis bedraagt niet 4,1% maar 2,5% en die van VGZ is niet 3,7% maar 4,1%. Onze excuses voor de gemaakte fout!           

 De Nederlandse Zorg Autoriteit NZa streeft voor de ziekenhuizen naar een financieel systeem waarin de medische resultaten of uitkomst van de ziekenhuiszorg een rol spelen.

Ongeveer 15 jaar geleden is de zorg die ziekenhuizen leveren opnieuw getypeerd. Dit leverde de zgn. Diagnose Behandeling Code (DBC) op. In de jaarlijkse onderhandelingen met de zorgverzekeraars worden de tarieven van de DBC’s afgesproken. Deze DBC systematiek is niet alleen ingewikkeld en al jaren onderwerp van discussie maar is ook niet inzichtelijk voor de patiënt.

Een DBC kan kort maar ook wel een jaar duren en het kan voorkomen dat de kosten die voor een behandeling, die in 2017 is gestart en t/m 2018 voortduurt, in de loop van het jaar 2018 nog wordt verrekend met het eigen risico van 2017! Het programma Radar heeft hieraan onlangs nog aandacht besteed. Tevens is het probleem dat de kosten onevenredig hoog kunnen zijn, b.v. dat voor een consult van enige minuten enige honderden Euro’s wordt gerekend. Om te voorkomen dat er tienduizenden DBC’s moesten worden onderscheiden, bevatten de meeste DBC’s namelijk een verscheidenheid aan behandelingen met uiteenlopende kosten.

De DBC-systematiek is niet alleen ingewikkeld, ze geeft ook nog eens verkeerde prikkels! De prikkel wordt ook nog eens gedempt door het afspreken van een jaarbudget; als het ziekenhuis dat overschrijdt wordt niet meer betaald.

Ziekenhuizen en specialisten worden betaald voor behandelingen die ze verrichten. De prikkel wordt ook nog eens gedempt door het afspreken van een totaal jaarbudget voor het ziekenhuis door de gezamenlijke zorgverzekeraars. Als het ziekenhuis dit overschrijdt dan wordt er niet meer betaald!

De NZa heeft nu de minister geadviseerd dat de ziekenhuizen en zorgverzekeraars afspraken moeten maken met de patiënt over wat de zorg de patiënt moet opleveren. Het resultaat van de behandeling moet gaan tellen, niet het aantal behandelingen. Dat levert ook duidelijkheid en besparingen in de ziekenhuiskosten op.

Het is nu bijvoorbeeld voor het ziekenhuis en de specialist nog lonend een 80-jarige een heupoperatie te geven in plaats van met hem of haar het gesprek aan te gaan of een operatie op die leeftijd wel zinnig is. Wellicht is fysiotherapie en looptraining een betere en goedkopere oplossing.

En de vraag is of een patiënt altijd een nachtje in het ziekenhuis moet blijven na een kleine ingreep of dat hij ook gewoon dat nachtje in zijn eigen bed kan doorbrengen! Dat levert ook goedkopere zorg.

 Met de ziekenhuizen en specialisten moeten afspraken komen die de prikkel wegnemen om meer te behandelen dan noodzakelijk is. In combinatie met goede afspraken over de kwaliteit van de zorg moet dit leiden tot betere en goedkopere zorg met een goed inzicht in de kosten daarvan. 

Wij staan, mede in het belang van de kwaliteit en de kosten van de zorg, achter dit advies van de NZA en zullen dit blijven volgen. Wij denken echter dat de regering de consequenties van dit advies wil zien als een stelselwijziging en in de regeringsverklaring is opgenomen dat in deze kabinetsperiode geen stelselwijzigingen zullen worden doorgevoerd in de zorg. 

 Debat over het mislukken van de onderhandelingen inzake een nieuw pensioenakkoord.

Dinsdagmiddag 27 november vanaf 16.45 uur zal in de Tweede Kamer een plenaire debat plaatsvinden naar aanleiding van de mislukte onderhandelingen om tot afspraken over een aanpassing van het pensioenstelsel te komen.

Vertegenwoordigers van NVOG, KNVG en andere seniorenorganisaties zullen op de publieke tribune aanwezig zijn en hebben de intentie om na afloop van het debat met een aantal leden van de Tweede Kamer in gesprek te gaan.


 

Het laatste nieuws

maandag 10 december 2018

NVOG Nieuwsbrief 51, 2018

maandag 10 december 2018

Enige tijd geleden heeft de minister van VWS Hugo de Jonge gezegd dat onnodige administratieve handelingen in de zorg moeten verdwijnen en dat de zorg daarin het initiatief moet nemen >>Wijkverpleging ...

maandag 3 december 2018

Raakpunten 128, december 2018

maandag 3 december 2018

Deze Raakpunten voor Senioren vermeldt o.a. lief en leed van (oud-)medewerkers van Schiphol Nederland BV, zoals de lustrumverjaardagen van gepensioneerden, de medewerkers die gestopt zijn met hun werkzaamheden ...

vrijdag 30 november 2018

Dick Benschop in Nieuwsuur

vrijdag 30 november 2018

Kijktip: Dick Benschop in Nieuwsuur op vrijdag 30 november 2018: Nieuwsuur zond een profiel uit van Dick Benschop. Ze volgden hem de afgelopen weken en waren erbij toen hij in gesprek ging met kiesmannen ...