Welkom op de site van de Vereniging Gepensioneerden Schiphol. De site biedt informatie over de vereniging voor externen en via een eigen login kunnen leden op de hoogte worden gebracht van de laatste ontwikkelingen binnen de VG Schiphol.

 

Van de Webmaster

Alweer een paar dagen december, de hoogste tijd voor een nieuwe Van de Webmaster, maar is er zoveel nieuws? Ach, te beginnen ons pensioen, de laatste mail van het ABP verkondigde dat er in 2020 geen indexering mogelijk is! Of we daar ooit rekening mee gehouden hebben, na overstelpt te zijn met alle kortingsdreigingen. In onze Algemene Vergadering van november kregen we in elk geval een boeiende presentatie van twee topmanagers van het ABP inzake de problematiek rond de pensioenen. Maar stemden de conclusies ons tevreden……? De ABP-presentatie is te vinden in het ledendeel van deze website. Belangrijke punten verder uit de vergadering, natuurlijk de financiën, de nieuwe bestuurssamenstelling en de uitgaansdag 2020. De novembervergadering was in elk geval weer interessant en de opkomst stemde een ieder tot tevredenheid.

Na de voorlaatste Algemene vergadering heeft een afvaardiging van het Bestuur een zeer aangenaam onderhoud gehad met de Schiphol CEO, Dick Benschop. Geweldig te ervaren dat de nieuwe Schiphol baas openstaat voor een informatief contact met onze vereniging.  

Onze vereniging telt momenteel ruim 400 leden en het aantal is continue groeiende. Toch is er nog altijd een groot aantal gepensioneerden geen lid van de vereniging, terwijl de vereniging zo meetelt in de landelijke pensioenwereld met onder andere een zetel in het VerantwoordingsOrgaan (VO) van het ABP. In januari start de vereniging met een ledenwerving, uiteraard met als doel meer leden te krijgen, maar ook om het belang van een groot ledenaantal duidelijk te maken en waar de vereniging voorstaat: uw pensioen!

En dan gaan we toch echt langzaam richting 2020, het grote onbekende jaar met de onzekerheid in de pensioenwereld én daarin een onbetrouwbare overheid. Maar toch ga ik u allen hierbij, mede namens mijn collega-bestuursleden, een gezond 2020 toewensen, een eerste vereiste voor een mooi nieuw jaar, of zoals ik een dichter citeer “laat de warmte van Kerst doorgloeien in het nieuwe jaar”. Ik wens u fantastische feestdagen.

Ruud van Halm


NIEUW: per 13 december: nieuwe Bestuurssamenstelling (pagina Bestuur), per 9 december: Frans Sam overleden - overlijdensbericht op de Nieuwspagina, per 6 december: NVOG Nieuwsbrief 54, per 3 december: Blog van Dick (ledendeel), per 1 december: Raakpunten 140











 

 

 
 

Het laatste nieuws

vrijdag 13 december 2019

NVOG Nieuwsbrief 55, 2019

vrijdag 13 december 2019

Uitstel Kortingen Pensioenfondsen nader toegelicht:  NVOG Nieuwsbrief 55, 2019

maandag 9 december 2019

Overlijdensbericht Frans Sam

maandag 9 december 2019

Onze oud-collega Frans Sam is 7 december jl. overleden:  Frans Sam overledenKennisgeving Amstelveens Nieuwsblad

vrijdag 6 december 2019

NVOG Nieuwsbrief 54, 2019

vrijdag 6 december 2019

Commissie Zorg neemt afscheid van Joop Blom. De gezamenlijke KNVG / NVOG commissie Zorg, Welzijn en Wonen heeft afgelopen maandag in haar commissieoverleg afscheid genomen van Joop Blom:  NVOG Nieuwsbrief ...

 

Nieuws van derden

dinsdag 19 november 2019

Pensioenkortingen grotendeels van de baan

Pensioenfondsen die in problemen verkeren krijgen onder voorwaarden langer de tijd om te voldoen aan de huidige gestelde financiële eisen. Met deze maatregel wordt naar verwachting voorkomen dat een groot aantal pensioenfondsen volgend jaar kortingen moet doorvoeren.

dinsdag 19 november 2019

Eerste wetgevingspakket uitwerking pensioenakkoord in internetconsultatie

Het eerste wetgevingspakket in het kader van de uitwerking van het pensioenakkoord gaat vandaag in internetconsultatie. Het kabinet wil met het wetsvoorstel ‘Wet bedrag ineens, RVU en verlofsparen’ meer ruimte bieden voor keuzevrijheid in het pensioenstelsel. Zo krijgen deelnemers het recht om bij pensionering eenmalig een bedrag ineens op te nemen. Ook krijgen werknemers die niet gezond kunnen blijven doorwerken de mogelijkheid om - in overeenstemming met hun werkgever - drie jaar vóór hun AOW-leeftijd te stoppen met werken. Ten slotte wordt het aantal weken belastingvrij verlofsparen verdubbeld van vijftig naar honderd.

maandag 18 november 2019

Internetconsultatie Besluit pensioenverdeling bij scheiding 2021

Op internet is het wijzigingsvoorstel Besluit pensioenverdeling bij scheiding 2021 gepubliceerd.