Welkom op de site van de Vereniging Gepensioneerden Schiphol. De site biedt informatie over de vereniging voor externen en via een eigen login kunnen leden op de hoogte worden gebracht van de laatste ontwikkelingen binnen de VG Schiphol.

 

Van de Webmaster


in bewerking 

EXTRA: ALGEMENE (LEDEN-) VERGADERINGEN VGS 2022: WOENSDAG 11 MEI (CONCEPT NOTULEN OP PAGINA NOTULEN LEDENVERGADERINGEN) EN WOENSDAG 9 NOVEMBER: GAARNE IN DE AGENDA NOTEREN! LEES OOK PROTOCOL LEDENVERGADERING ONDER:  DOEL VERENIGING/ALGEMENE VERGADERINGEN 2022/PROTOCOL VERGADERING. ENTREE SHG 10.30UUR, AANVANG VERGADERING 11.00UUR PRECIES! AGENDA EN NOTULEN VOOR DE VERGADERING OP DE LEDENPAGINA!! VERGEET UW AANMELDING NIET!!

NIEUW: per 20 mei: Blog van Dick (ledendeel), KG Nieuwsbrieven 19&20, 3 mei: Raakpunten mei 2022 (ledendeel), 30 april: KG Nieuwsbrief 18,  11 april: Blog van Dick (ledendeel)

 
 

Het laatste nieuws

vrijdag 20 mei 2022

KG Nieuwsbrief 20, 2022

vrijdag 20 mei 2022

‘Dit wetsvoorstel brengt het vertrouwen niet terug.’:  KG Nieuwsbrief 20, 2022  svp niet op 'uitschrijven' onderaan de nieuwsbrief drukken!

vrijdag 20 mei 2022

KG Nieuwsbrief 19, 2022

vrijdag 20 mei 2022

Rondetafelgesprek Wet Toekomst Pensioenen:  KG Nieuwsbrief 19, 2022  svp niet op 'uitschrijven' onderaan de nieuwsbrief drukken!

zaterdag 30 april 2022

KG Nieuwsbrief 18, 2022

zaterdag 30 april 2022

Behandeling wetsvoorstel Toekomst Pensioenen van start:    KG Nieuwsbrief 18, 2022  svp niet op 'uitschrijven' onderaan de nieuwsbrief drukken!

 

Nieuws van derden

woensdag 30 maart 2022

Wet toekomst pensioenen naar de Tweede Kamer

In 2019 hebben het kabinet en sociale partners in het Pensioenakkoord een breed pakket aan maatregelen met elkaar afgesproken. Vandaag is de uitwerking daarvan in de Wet toekomst pensioenen (Wtp) door minister Carola Schouten (Pensioenen) aan de Tweede Kamer aangeboden voor behandeling.

vrijdag 28 januari 2022

Nieuw samengestelde Commissie Parameters om actueel advies gevraagd

De Commissie Parameters wordt gevraagd een nieuw oordeel uit te brengen over de wettelijke parameters per 1 januari 2023. De ministerraad heeft op voorstel van minister Schouten voor Armoedebeleid, Participatie en Pensioenen ingestemd met de benoeming van de leden van de Commissie Parameters.

vrijdag 26 november 2021

Wet Toekomst Pensioenen voor advies naar Raad van State

De ministerraad heeft er op voorstel van staatssecretaris Wiersma van Sociale Zaken en Werkgelegenheid mee ingestemd om het wetsvoorstel Toekomst Pensioenen voor advies naar de Raad van State te sturen. De verwachting is dat het wetsvoorstel en het advies van de Raad van State in het voorjaar naar de Tweede Kamer worden gestuurd. Het streven van het kabinet is om de nieuwe pensioenwet uiterlijk 1 januari 2023 in werking te laten treden. De sociale partners en pensioenuitvoerders krijgen vier jaar de tijd om pensioenregelingen aan te passen aan de nieuwe wetgeving, dus tot 1 januari 2027.