Welkom op de site van de Vereniging Gepensioneerden Schiphol. De site biedt informatie over de vereniging voor externen en via een eigen login kunnen leden op de hoogte worden gebracht van de laatste ontwikkelingen binnen de VG Schiphol.

 

Van de Webmaster

Alweer december, de laatste maand van het jaar, onze traditionele feestmaand, Sinterklaas, de geweldige Kerstdagen, we kijken er altijd zo naar uit. Kerstversierselen, de Kerstboom, wellicht iets leuks eronder. Hoe anders wordt december 2020! Een onbekend virus heeft de wereld nog steeds in een verlammende greep. Mondkapjes, lockdowns, niet meer gezellig met elkaar samen zijn, zo kenmerkt zich het einde van het jaar jaar 2020. Het wordt een jaar om snel te vergeten en uit te kijken naar 2021, is er daadwerkelijk een vaccin tegen Covid19? Huiverig zijn we ongetwijfeld, de snelheid waarmee het vaccin ontwikkeld werd, roept toch wat vraagtekens op. 2021 gaat het ons leren. 

Nu eerst naar onze oud-werkgever: we hebben allemaal de brief van de Directie ontvangen met weinig positieve berichten, ook een beetje voor de gepensioneerden. Jammer, maar ik ben ervan overtuigd dat wij, de oud-medewerkers, alle begrip hebben voor de genomen maatregelen. In een maand waarin ook personeelsoffers verwacht worden zijn de besluiten van de Directie meer dan begrijpelijk. 

De website kent ook een tweetal nieuwe persberichten van het ABP en het FOG/ABP. Ik kan het lezen ervan zeker aanbevelen en mede ook het standpunt hierin van onze VGS vertegenwoordiging in het Verantwoordingsorgaan. De inhoud van de berichten liegt er niet om. Zeker wat onze pensioenen betreft, maar ook voor de premiebetalers van vandaag dreigt 2021 een onzeker begin te kennen. De ABP dekkingsgraad kwam begin december uit op 90,8%, net boven de kortingsgrens van 90%. Hoopvol? Misschien, maar de peildatum is eind december, we volgen het in spanning. 

Raakpunten voor Senioren, de populaire maandelijkse nieuwsbrief van Bernard Wetters, meldt ook al verontrustend nieuws ten aanzien van onze actieve Schiphol-collega’s én zijn Raakpunten voor Senioren. Je baan verliezen bij één van de mooiste bedrijven in Nederland is heel erg, het eventueel verdwijnen van de maandelijkse nieuwsbrief voor de gepensioneerden zou weer een contactverlies met onze voormalige werkgever betekenen. Ruim 600 abonnees hopen dat het niet zo ver komt!
Het VGS Bestuur komt in december weer, uiteraard in een corona-opstelling, samen. Voor 2021 moet het Bestuur de lijnen uitzetten, beter, gezelliger en gezonder!

Op naar de feestdagen, ik wens u, mede namens het Bestuur van de VGS, een mooie decembermaand en weet wel, onze Kerstdagen worden niet vrolijk en gezellig gemaakt door overvolle winkelwagentjes, maar door juist extra te genieten van elkaar en hoe anders het gezelschap aan de Kerstdis dit jaar ook moet zijn, geniet ook van de kleine dingen, die dit jaareinde vast heel mooi zullen maken.
En dan 2021? De wens? Gelukkig? Die durf ik niet! Ik wens u een gezond, voorspoedig en weer normaal nieuw jaar toe.
Ruud van Halm


Laatste nieuws: Aad Kieboom (69) 15 januari overleden, zie kennisgeving 

Extra Koepel persbericht van 11 januari: ROEP OM DIRECTE VERSOEPELING VAN PENSIOENREGELS !

Blog van Dick: deze zijn op deze website uitsluitend voor VGS leden, let wel, de doorklikopties in de blogs zijn uitsluitend voor actieve Schiphol medewerkers!NIEUW: per 14 januari: Blog van Dick van 11 januari (ledendeel), 12 januari: KG Nieuwsbrieven 01/02 (ledendeel), 2 januari: Raakpunten voor Senioren (ledendeel), 27 december: KG Nieuwsbrief 53 (ledendeel), 22 december  Blog van Dick van 21 en 9 december (ledendeel), 19 december: KG Nieuwsbrief 52 (ledendeel),  17 december: KG Nieuwsbrief 51 (ledendeel) 

 

 
 

Het laatste nieuws

maandag 18 januari 2021

Aad Kieboom overleden

maandag 18 januari 2021

Afgelopen vrijdag 15 januari is onze oud-collega Aad Kieboom op 69-jarige leeftijd overleden. Aad had de afgelopen 5 jaar te maken met dementie en hij verbleef daardoor de afgelopen 3 jaar in een verzorgingshui ...

donderdag 14 januari 2021

KG roep om directe versoepeling pensioenregels

donderdag 14 januari 2021

uit: Algemeen Dagblad en regionale bladen – maandag 11 januari 2021:  Roep om directe versoepeling pensioenregels

donderdag 17 december 2020

Koepel Nieuwsbrieven

donderdag 17 december 2020

Koepel Gepensioneerden Nieuwsbrieven naar Ledendeel:  Koepel Nieuwsbrieven naar ledendeel

 

Nieuws van derden

woensdag 13 januari 2021

Eerste Kamer stemt in met onderdeel uitwerking pensioenakkoord

De Eerste Kamer heeft gisteravond het wetsvoorstel ‘Wet bedrag ineens, RVU en verlofsparen’ met algemene stemmen aangenomen. Het kabinet wil met dit wetsvoorstel, dat onderdeel uitmaakt van het pensioenakkoord, meer ruimte bieden voor keuzevrijheid in het pensioenstelsel. De Eerste Kamer stemde eerder al in met het wetsvoorstel dat de stijging van de AOW-leeftijd en de levensverwachting meer met elkaar in balans brengt.

woensdag 16 december 2020

Internetconsultatie wetsontwerp toekomst pensioenen

Op internet is de internetconsultatie over het ‘wetsvoorstel toekomst pensioenen’ gepubliceerd. Iedereen kan reageren op het voorstel. De internetconsultatie loopt tot 12 februari 2021. Dit wetsvoorstel maakt deel uit van het bredere Pensioenakkoord en beschrijft de nieuwe regels voor het pensioen dat een werknemer samen met de werkgever opbouwt. Met de reacties uit de internetconsultatie wordt het wetsvoorstel verbeterd zodat de wet per 2022 kan ingaan. Daarna hebben sociale partners en pensioenuitvoerders tot 2026 om over te gaan naar het nieuwe stelsel. Belangstellenden kunnen tot 12 februari reageren op de internetconsultatie toekomst pensioenen.

woensdag 16 december 2020

Dekkingsgraad bij overgang naar nieuw pensioenstelsel

Pensioenfondsen hoeven komend jaar hun pensioenen niet te korten bij een dekkingsgraad van 90% of hoger in plaats van de wettelijke 104%. Dat schrijft minister Koolmees van Sociale Zaken en Werkgelegenheid vandaag aan de Tweede Kamer. In deze brief beschrijft Koolmees ook welke regels hij voorstelt voor de overgang van het bestaande naar het nieuwe pensioenstelsel (het transitie FTK - financieel toetsingskader) in het wetsvoorstel dat vandaag in consultatie gaat.