Welkom op de site van de Vereniging Gepensioneerden Schiphol. De site biedt informatie over de vereniging voor externen en via een eigen login kunnen leden op de hoogte worden gebracht van de laatste ontwikkelingen binnen de VG Schiphol.

 

Van de Voorzitter


Beste leden,

het is inmiddels enige tijd na de laatste ledenvergadering in mei. CEO Ruud Sondag gaf acte de présence met een uitgebreid verhaal over zijn belevenissen op Schiphol sinds september. Het verslag hiervan vindt u in de notulen van de vergadering op deze site (ledendeel). De vraag of hij wilde blijven ging hij soepel uit de weg.

Een paar dagen geleden was het 1 juli 2023, de nieuwe pensioenwet is van kracht. In de uitvoering van deze nieuwe wet moeten Verenigingen van Gepensioneerden, mits voldoende in ledenaantal, worden gehoord. Een eerste voorbeeld daarvan vindt u in de nieuwsbrief 21 van de Koepel Gepensioneerden, te vinden op onze website. Zo geven we mede vorm aan de voor ons zo belangrijke transitie naar het nieuwe stelsel.

Het plan om op 28 september een gezellig uitje voor de leden te organiseren kon rekenen op een enthousiast onthaal. De uitnodiging heeft u inmiddels in de mail ontvangen.

Niet alle leden zijn in staat om aan gezamenlijke activiteiten deel te nemen. Daarom brengt het bestuur een bloemetje naar de 90-plussers op hun verjaardag. Inmiddels zijn we bij de heren Carels en Volmer en bij mevrouw Kors langs geweest. Het was iedere keer een aangename verrassing en werd bijzonder gewaardeerd.

Benno de Zwart - voorzitterLAATSTE NIEUWS:  KANDIDAATSTELLING VGS BESTUUR:  klik op: Kandidaatstelling VGS Bestuur 

NIEUW: per 26 september: KG Nieuwsbrief 30, 23 september: KG Nieuwsbrief 29, 22 september: KG Nieuwsbrief 28, 14 september: KG Nieuwsbrieven 26 & 27, 31 augustus: KG Nieuwsbrief 25

 
 

Het laatste nieuws

dinsdag 26 september 2023

KG Nieuwsbrief 30, 2023

dinsdag 26 september 2023

Campagne Eén tegen eenzaamheid van start:  KG Nieuwsbrief 30, 2023

zaterdag 23 september 2023

KG Nieuwsbrief 29, 2023

zaterdag 23 september 2023

Koepel Gepensioneerden start ledenwerfcampagne, lees ook de Telegraafbijlage in deze Nieuwsbrief:   KG Nieuwbrief 29, 2023

vrijdag 22 september 2023

KG Nieuwsbrief 28, 2023

vrijdag 22 september 2023

Koepel Gepensioneerden in het nieuws over koopkracht:  KG Nieuwsbrief 28, 2023

 

Nieuws van derden

zaterdag 1 juli 2023

Wet toekomst pensioenen in werking

Vandaag treedt de Wet toekomst pensioenen in werking. Daarmee begint een overgangsfase van enkele jaren waarin werkgevers en werknemers met elkaar afspraken gaan maken en pensioenuitvoerders deze afspraken gaan uitvoeren.

vrijdag 30 juni 2023

Roos Vermeij voorzitter van de transitiecommissie pensioenen

Oud-Kamerlid en oud-pensioenfondsbestuurder Roos Vermeij wordt voorzitter van de transitiecommissie pensioenen. Deze onafhankelijke commissie gaat ondersteuning bieden aan vakbonden en werkgevers bij de gesprekken over de nieuwe pensioenregelingen. De minister voor Armoedebeleid, Participatie en Pensioenen Carola Schouten heeft haar samen met de overige leden benoemd.

dinsdag 30 mei 2023

Wet toekomst pensioenen aangenomen

Overgang naar nieuw pensioenstelsel start op 1 juli 2023 Na de Tweede Kamer heeft ook de Eerste Kamer ingestemd met de Wet toekomst pensioenen. De wet gaat daarmee op 1 juli aanstaande in. Op die datum start een overgangsfase van enkele jaren waarin eerst werkgevers en werknemers met elkaar afspraken gaan maken over het aanpassen van hun pensioenregeling en daarna pensioenuitvoerders deze afspraken gaan uitvoeren.