Welkom op de site van de Vereniging Gepensioneerden Schiphol. De site biedt informatie over de vereniging voor externen en via een eigen login kunnen leden op de hoogte worden gebracht van de laatste ontwikkelingen binnen de VG Schiphol.

 

Van de Webmaster


BERICHT VAN OVERLIJDEN 12 NOVEMBER: OVERLIJDEN GERRIT DE JAGER: LEES BERICHT VAN OVERLIJDEN OP DE NIEUWSPAGINA

BERICHT VAN OVERLIJDEN 18 NOVEMBER:  OVERLIJDEN HAN BEELE: LEES BERICHT OVERLIJDEN OP DE NIEUWSPAGINA

LAATSTE NIEUWS: VGS BESTUURSLEDENWERVING: LEES OP PAGINA: DOEL VERENIGING-ALGEMENE VERGADERINGEN 2022-VGS BESTUURSLEDENWERVING 2022 

IN RAAKPUNTEN 175 VAN 1 NOVEMBER INTRODUCTIEVIDEO VAN DE NIEUWE SCHIPHOL CEO RUUD SONDAG (ledendeel).

TOEGEVOEGD 14 NOVEMBER: CONCEPT NOTULEN ALV 9 NOVEMBER JL. MET FOTO EN KORTE INTRODUCTIE NIEUWE CEO RUUD SONDAG EN GOEDGEKEURDE NOTULEN ALV 11 MEI JL.

NIEUW: per 19 november: KG Nieuwsbrief 50, 12 november: KG Nieuwsbrief 49,  5 november : KG Nieuwsbrief 48, 1 november : Raakpunten 175 (ledendeel), 30 oktober: KG Nieuwsbrief 47, 25 oktober: LAATSTE BLOG VAN DICK (ledendeel), Kan ABP de pensioenen verhogen?22 oktober: KG Nieuwsbrief 46, 15 oktober: KG Nieuwsbrief 45, 10 oktober: Blog van Dick oktober 2022 (ledendeel) , 8 oktober: KG Nieuwsbrief 44, 3 oktober : Raakpunten 174 oktober (ledendeel)

 
 

Het laatste nieuws

dinsdag 22 november 2022

Overlijden Han Beele

dinsdag 22 november 2022

Overlijden Han Beele

zaterdag 19 november 2022

KG Nieuwsbrief 50, 2022

zaterdag 19 november 2022

We gaan nog even door:  KG Nieuwsbrief 50, 2022

zaterdag 12 november 2022

KG Nieuwsbrief 49, 2022

zaterdag 12 november 2022

Van de krant naar de Kamer:    KG Nieuwsbrief 49, 2022

 

Nieuws van derden

woensdag 9 november 2022

AOW-leeftijd in 2028 met drie maanden omhoog

De leeftijd waarop Nederlanders recht hebben op AOW gaat in 2028 met drie maanden omhoog naar 67 jaar en drie maanden. Dat schrijft minister Schouten voor Armoedebeleid, Participatie en Pensioenen in een brief aan de Tweede Kamer. De automatische verhoging van de AOW-leeftijd volgt uit de levensverwachting die het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) verwacht in 2028. Voor de jaren 2024 tot en met 2027 blijft de AOW-leeftijd op 67 jaar.

donderdag 25 augustus 2022

Website voor publiek over voorgenomen nieuwe pensioenregels

Vanaf donderdag 25 augustus kunnen Nederlanders op de website Onsnieuwepensioen.nl informatie op hoofdlijnen vinden over de voorgenomen nieuwe regels voor pensioen. Als de Tweede en Eerste Kamer akkoord gaan, gaan deze regels naar verwachting per 1 januari 2023 in. De Wet toekomst pensioenen is een uitwerking van een breed pakket van afspraken tussen het kabinet en sociale partners uit 2019.

maandag 13 juni 2022

Mogelijkheid indexatie Pensioenfondsen verruimd

Op 1 juli 2022 wordt het Besluit financieel toetsingskader pensioenfondsen gewijzigd. Dankzij het gewijzigde besluit kunnen pensioenfondsen al dit jaar onder voorwaarden gebruik maken van de gewijzigde indexatie-regels. Dit is gelijk aan de regels zoals die ook in de transitieperiode naar het nieuwe stelsel gelden.