Welkom op de site van de Vereniging Gepensioneerden Schiphol. De site biedt informatie over de vereniging voor externen en via een eigen login kunnen leden op de hoogte worden gebracht van de laatste ontwikkelingen binnen de VG Schiphol.

 

Van de WebmasterFebruari, half februari alweer! Pensioennieuws is naar de achtergrond, zelfs virusnieuws is wat naar de achtergrond, Nederland zucht onder een prachtige witte deken. Pensioendeskundigen, virologen zijn in de praatprogramma’s vervangen door meteorologen. En die zijn er in Nederland toch zo veel! Maar ook daar geen vrolijk nieuws: temperaturen van minus 20 en zeker tot in maart……., maar Nederland geniet en zit volop op sleetjes en staat op de schaats, laat ons! Vergeten zijn de pensioendreigingen, begin van het jaar al vele waarschuwingen op kortingen, corona, hoe lang nog en welk vaccin? Nederland kijkt en geniet van ons mooie land, maar eens zet de dooi weer een forse streep door ons korte genieten en keren we terug naar de moeilijke wereld die in 2020 begon. De hoop op een beter 2021 moet nog vorm krijgen, al zijn er voorzichtige positieve signalen over Covid-19 en de vaccins. Ongetwijfeld zullen de resterende maanden van 2021 gevuld worden met nieuws over het nieuwe pensioenstelsel en de dreigende kortingen in 2022. Zeker een belangrijk agendapunt voor het VGS Bestuur en de Koepel Gepensioneerden, maar ook, hoe moet de vereniging omgaan met alle beperkingen? Hoe te communiceren met onze leden? Is er een Algemene Vergadering mogelijk, hoe, waar en in welke vorm? Het Bestuur vergadert nog altijd, nu niet meer bij elkaar, maar alles van huis uit! Een nieuwe ervaring, maar zo langzamerhand de nieuwe standaard. De rubriek op de website “vanuit de VGS Bestuurskamer” houdt de leden in elk geval op de hoogte van de actiepunten van het Bestuur. Leden moeten zeker niet aarzelen, indien zij ideeën hebben hoe verder te gaan met de vereniging in 2021, deze kenbaar te maken. In 2020 hebben onze leden de website van de vereniging goed weten te vinden, 2.300 keer werd de website opgeroepen en werden per keer meerdere rubrieken bezocht, waarbij de nieuwspagina’s in het open deel en ledendeel favoriet waren. Zeer weinig lezers beëindigden hun bezoek al na 1 pagina, een positief signaal. Met dit positieve signaal gaat uw webmaster dit jaar verder met de website, in de hoop in zijn volgende rubriek meer positief nieuws te kunnen melden. Tot slot, laten we in elk geval allemaal gezond en positief blijven, positief blijven, het helpt echt!


Blog van Dick: deze zijn op deze website uitsluitend voor VGS leden, let wel, de doorklikopties in de blogs zijn uitsluitend voor actieve Schiphol medewerkers!


EXTRA NIEUWS: "Gepensioneerden willen meepraten over verdeling van de pensioenpot", voorzitter Koepel Gepensioneerden Jaap van der Spek in het Algemeen Dagblad van vrijdag 5 maart (nieuwspagina)


NIEUW: per 6 maart: KG Nieuwsbrief 13 (ledendeel), 5 maart: KG Nieuwsbrief 12 (ledendeel), 3 maart: KG Nieuwsbrief 11 (ledendeel),  1 maart: Raakpunten voor Senioren (ledendeel), 27 februari: KG Nieuwsbrief 10 (ledendeel), 23 februari: Blog van Dick (ledendeel), 21 februari: Blog van Dick (ledendeel), KG Nieuwsbrief 9 (ledendeel), 12 februari KG Nieuwsbrief 8 (ledendeel).


 

 

 
 

Het laatste nieuws

vrijdag 5 maart 2021

KG Voorzitter in het Algemeen Dagblad

vrijdag 5 maart 2021

Gepensioneerden willen meepraten over verdeling van de pensioenpot:  Voorzitter Koepel Gepensioneerden Jaap van der Spek in het Algemeen Dagblad

vrijdag 22 januari 2021

Communicatieteam Vaccinatie

vrijdag 22 januari 2021

Dit is een mail van het VWS Communicatieteam Vaccinatie:  Ministerie van VWS, communicatieteam vaccinatie

maandag 18 januari 2021

Aad Kieboom overleden

maandag 18 januari 2021

Afgelopen vrijdag 15 januari is onze oud-collega Aad Kieboom op 69-jarige leeftijd overleden. Aad had de afgelopen 5 jaar te maken met dementie en hij verbleef daardoor de afgelopen 3 jaar in een verzorgingshui ...

 

Nieuws van derden

maandag 1 februari 2021

Sectorale Maatwerkregeling duurzame inzetbaarheid en eerder uittreden van start

Sectoren kunnen per 1 februari gebruik maken van de Maatwerkregeling duurzame inzetbaarheid en eerder uittreden (MDIEU). Met deze subsidieregeling, die voortkomt uit het Pensioenakkoord, ondersteunt het kabinet werkgevers in sectoren die investeren in de duurzame inzetbaarheid. De regeling biedt ook subsidie voor uitkeringen van werkgevers aan werknemers die het niet volhouden tot de AOW-leeftijd, bijvoorbeeld vanwege de zwaarte van het werk. Samenwerkingsverbanden kunnen vanaf februari een aanvraag doen voor een vaste subsidie van 20.000 euro voor een sectoranalyse en vanaf 1 juni voor een activiteitenplan. De regeling loopt tot en met 2025. In totaal is een miljard euro beschikbaar. Gezond je pensioen halen Omdat mensen steeds langer leven, stijgt de pensioenleeftijd en moeten mensen dus langer doorwerken. Het is belangrijk dat werkenden gezond werkend hun pensioen kunnen halen, ook degenen met zwaar werk. Deze slag moet plaatsvinden op de werkvloer en in de bedrijfscultuur zelf. Duurzame inzetbaarheid Met de MDIEU ondersteunt het kabinet sectoren die investeren in duurzame inzetbaarheid. Ook mensen die eerder stoppen met werken worden indien nodig via deze regeling ondersteund. Bijvoorbeeld oudere werknemers die (lang) zwaar werk hebben gedaan. Zo kunnen werkgevers met terugwerkende kracht vanaf 1 januari 2021 een Regeling Vervroegd Uittreden (RVU) afspreken voor oudere werknemers die subsidiabel zijn. Subsidie Sectoren ontvangen maximaal 25% subsidie bij regelingen voor vervroegde uittreding en maximaal 50% bij maatregelen voor duurzame inzetbaarheid. Subsidie voor regelingen voor vervroegde uittreding is alleen mogelijk als er óók sprake is van investeringen in duurzame inzetbaarheid. De subsidie wordt verleend aan samenwerkingsverbanden van sociale partners op sectoraal niveau en wordt van daaruit doorgeleid aan werkgevers en organisaties binnen de sector. Het subsidiebudget staat via deze samen­werkingsverbanden open voor álle werkgevers in Nederland. De regeling loopt tot en met 2025. In totaal is een miljard euro beschikbaar. Meer informatie Meer informatie is te vinden op Maatwerkregeling Duurzame Inzetbaarheid & Eerder Uittreden (MDIEU) | Subsidie en regeling | Uitvoering van Beleid (uitvoeringvanbeleidszw.nl).

woensdag 13 januari 2021

Eerste Kamer stemt in met onderdeel uitwerking pensioenakkoord

De Eerste Kamer heeft gisteravond het wetsvoorstel ‘Wet bedrag ineens, RVU en verlofsparen’ met algemene stemmen aangenomen. Het kabinet wil met dit wetsvoorstel, dat onderdeel uitmaakt van het pensioenakkoord, meer ruimte bieden voor keuzevrijheid in het pensioenstelsel. De Eerste Kamer stemde eerder al in met het wetsvoorstel dat de stijging van de AOW-leeftijd en de levensverwachting meer met elkaar in balans brengt.

woensdag 16 december 2020

Internetconsultatie wetsontwerp toekomst pensioenen

Op internet is de internetconsultatie over het ‘wetsvoorstel toekomst pensioenen’ gepubliceerd. Iedereen kan reageren op het voorstel. De internetconsultatie loopt tot 12 februari 2021. Dit wetsvoorstel maakt deel uit van het bredere Pensioenakkoord en beschrijft de nieuwe regels voor het pensioen dat een werknemer samen met de werkgever opbouwt. Met de reacties uit de internetconsultatie wordt het wetsvoorstel verbeterd zodat de wet per 2022 kan ingaan. Daarna hebben sociale partners en pensioenuitvoerders tot 2026 om over te gaan naar het nieuwe stelsel. Belangstellenden kunnen tot 12 februari reageren op de internetconsultatie toekomst pensioenen.