Welkom op de site van de Vereniging Gepensioneerden Schiphol. De site biedt informatie over de vereniging voor externen en via een eigen login kunnen leden op de hoogte worden gebracht van de laatste ontwikkelingen binnen de VG Schiphol.

 

Van de Webmaster


December 2022, een bewogen jaar nadert zijn einde. Een jaar met een verschrikkelijke oorlog, zo dichtbij. Tijd voor een terugblik en een voorzichtige kijk naar het nieuwe jaar. Het coronavirus beheerste dit jaar nog altijd een groot deel van ons leven, is het virus er nog, in welke mate en gaan we voor een nieuwe vaccinatie? Allerlaatste berichten wijzen naar een afzwakking van het virus, maar ook lezen we over nieuwe varianten in het recente B1virus. In elk geval bewogen we ons vrijer door het leven, geen mondkapjes, geen beperkingen meer in het dagelijks leven. We wanen ons bevrijd, maar is dit gevoel al terecht?

Een recent positief bericht is de pensioenindexatie. Na jaren van stilstand, lees achteruitgang, gaat het ABP met ingang van 1 januari onze pensioenen met 11,96% verhogen. Het ABP maakt hierbij gebruik van soepeler regels om te verhogen in aanloop naar het nieuwe pensioenstelsel. Kunnen we ons verheugen op de januari-uitbetaling of moeten we toch nog vrezen voor een ingreep van het Ministerie van Financiën?

Het prachtige Schiphol, waar wij gepensioneerden zo hard aan meegewerkt hebben, verkeerde dit jaar in een diepe crisis. Zeer lange rijen passagiers voor de securitycontrole, vluchtuitval, de schitterende reputatie die Schiphol internationaal had, brokkelde in een razend tempo af. Een CEO verdween, een interim CEO kwam. De laatste signalen uit de operationele hoek duiden echter toch al op een verbetering.

Gelukkig kon de vereniging dit jaar weer twee fysieke Algemene (Leden) vergaderingen houden, beide vergaderingen met een positieve opkomst. De november vergadering had een bijzondere spreker, John Kerstens, voorzitter van de Koepel Gepensioneerden, deze kwam met een presentatie over de rol van de Koepel en de activiteiten richting overheid. De vergadering werd, tot ieders verbazing, geopend met een korte bijdrage van de nieuwe CEO Ruud Sondag, die zich voorstelde, iets van zijn voorgenomen plannen toelichtte en toezegde in een volgende algemene vergadering hier graag op terug te komen. Bestuur en leden waardeerden zijn aanwezigheid zeer en kijken uit naar een volgende presentatie in de meivergadering.

2023, laten we hopen op een mooi jaar, de signalen zijn er. Het VGS bestuur wenst u en de uwen gezellige Kerstdagen en een gezond en positief nieuw jaar.


LAATSTE NIEUWS: VGS BESTUURSLEDENWERVING: LEES OP PAGINA: DOEL VERENIGING-ALGEMENE VERGADERINGEN 2023-VGS BESTUURSLEDENWERVING 2023 

NIEUW: per 4 februari: KG Nieuwsbrief 03, 1 februari: Raakpunten 178 februari (ledendeel). 31 januari: KG Nieuwsflits 01 & 02, 28 januari: KG Nieuwsbrief 02, 18 januari: KG Nieuwsbrief 01, 2 januari: Raakpunten 177 januari (ledendeel), 31 december: KG Nieuwsbrief 56

Raakpunten 178:  met dit keer o.a. CEO Ruud's update nummer 2 en 3

 
 

Het laatste nieuws

zaterdag 4 februari 2023

KG Nieuwsbrief 03, 2023

zaterdag 4 februari 2023

Race tegen de klok?  KG Nieuwsbrief 03, 2023  svp: wilt u NIET op UITSCHRIJVEN onderaan de Nieuwsbrief klikken, u dupeert hiermee vele leden!!

dinsdag 31 januari 2023

KG Nieuwsflits 02.2023

dinsdag 31 januari 2023

Seniorencoalitie stuurt brief aan vaste Kamercommissie Binnenlandse Zaken:  KG Nieuwsflits02, 31 januari 2023

maandag 30 januari 2023

KG Nieuwsflits 01.23

maandag 30 januari 2023

Snel actie nodig om toegang betalingsverkeer te verbeteren:  KG Nieuwsflits 30 januari 2023svp: wilt u NIET op UITSCHRIJVEN onderaan de Nieuwsbrief klikken, u dupeert hiermee vele leden!!

 

Nieuws van derden

vrijdag 23 december 2022

Tweede Kamer stemt in met het nieuwe pensioenstelsel

De Tweede Kamer heeft op 22 december ingestemd met het wetsvoorstel Toekomst pensioenen, inclusief de aangenomen wijzigingsvoorstellen vanuit de Kamer. Dit wetsvoorstel regelt de wettelijke kaders van het nieuwe pensioenstelsel.

woensdag 9 november 2022

AOW-leeftijd in 2028 met drie maanden omhoog

De leeftijd waarop Nederlanders recht hebben op AOW gaat in 2028 met drie maanden omhoog naar 67 jaar en drie maanden. Dat schrijft minister Schouten voor Armoedebeleid, Participatie en Pensioenen in een brief aan de Tweede Kamer. De automatische verhoging van de AOW-leeftijd volgt uit de levensverwachting die het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) verwacht in 2028. Voor de jaren 2024 tot en met 2027 blijft de AOW-leeftijd op 67 jaar.

donderdag 25 augustus 2022

Website voor publiek over voorgenomen nieuwe pensioenregels

Vanaf donderdag 25 augustus kunnen Nederlanders op de website Onsnieuwepensioen.nl informatie op hoofdlijnen vinden over de voorgenomen nieuwe regels voor pensioen. Als de Tweede en Eerste Kamer akkoord gaan, gaan deze regels naar verwachting per 1 januari 2023 in. De Wet toekomst pensioenen is een uitwerking van een breed pakket van afspraken tussen het kabinet en sociale partners uit 2019.