Welkom op de site van de Vereniging Gepensioneerden Schiphol. De site biedt informatie over de vereniging voor externen en via een eigen login kunnen leden op de hoogte worden gebracht van de laatste ontwikkelingen binnen de VG Schiphol.

 

Van de Webmaster


Webinar over Pensioenen: Dinsdag 13 september a.s. organiseert onze collega-organisatie ANBO namens de Seniorencoalitie van 11.00 - 12.00 uur een pensioenwebinar met deskundigen uit de pensioenwereld. Dit betekent dat u vanuit uw luie stoel of aan de keukentafel kunt zien en horen wat er gaat veranderen. Meer informatie over dit seminar en de mogelijkheid om zich in te schrijven, lees Koepel Nieuwsbrief 38! 

EXTRA: ALGEMENE (LEDEN-) VERGADERINGEN VGS 2022: WOENSDAG 11 MEI (CONCEPT NOTULEN OP PAGINA NOTULEN LEDENVERGADERINGEN) EN WOENSDAG 9 NOVEMBER: GAARNE IN DE AGENDA NOTEREN! LEES OOK PROTOCOL LEDENVERGADERING ONDER:  DOEL VERENIGING/ALGEMENE VERGADERINGEN 2022/PROTOCOL VERGADERING. ENTREE SHG 10.30UUR, AANVANG VERGADERING 11.00UUR PRECIES! AGENDA EN NOTULEN VOOR DE VERGADERING OP DE LEDENPAGINA!! VERGEET UW AANMELDING NIET!!


NIEUW: per 26 september: Blog van Dick augustus 2022 (ledendeel), KG Nieuwsbrieven 39 t/m 42, 1 september: Raakpunten 173 september (ledendeel), 30 augustus: KG Nieuwsbrief 38, 

 
 

Het laatste nieuws

maandag 26 september 2022

KG NB 42, 2022

maandag 26 september 2022

Veelbelovend koopkrachtpakket, nu de uitvoering nog:  KG Nieuwsbrief 42, 2022

maandag 26 september 2022

KG NB 41, 2022

maandag 26 september 2022

Pensioendebat van start:  KG Nieuwsbrief 41, 2022  

maandag 26 september 2022

KG Nieuwsbrief 40, 2022

maandag 26 september 2022

Koopkrachtig pensioen nog ver weg. Persbericht van de Seniorencoalitie van 6 september:  KG Nieuwsbrief 40, 2022

 

Nieuws van derden

donderdag 25 augustus 2022

Website voor publiek over voorgenomen nieuwe pensioenregels

Vanaf donderdag 25 augustus kunnen Nederlanders op de website Onsnieuwepensioen.nl informatie op hoofdlijnen vinden over de voorgenomen nieuwe regels voor pensioen. Als de Tweede en Eerste Kamer akkoord gaan, gaan deze regels naar verwachting per 1 januari 2023 in. De Wet toekomst pensioenen is een uitwerking van een breed pakket van afspraken tussen het kabinet en sociale partners uit 2019.

maandag 13 juni 2022

Mogelijkheid indexatie Pensioenfondsen verruimd

Op 1 juli 2022 wordt het Besluit financieel toetsingskader pensioenfondsen gewijzigd. Dankzij het gewijzigde besluit kunnen pensioenfondsen al dit jaar onder voorwaarden gebruik maken van de gewijzigde indexatie-regels. Dit is gelijk aan de regels zoals die ook in de transitieperiode naar het nieuwe stelsel gelden.

woensdag 30 maart 2022

Wet toekomst pensioenen naar de Tweede Kamer

In 2019 hebben het kabinet en sociale partners in het Pensioenakkoord een breed pakket aan maatregelen met elkaar afgesproken. Vandaag is de uitwerking daarvan in de Wet toekomst pensioenen (Wtp) door minister Carola Schouten (Pensioenen) aan de Tweede Kamer aangeboden voor behandeling.