Welkom op de site van de Vereniging Gepensioneerden Schiphol. De site biedt informatie over de vereniging voor externen en via een eigen login kunnen leden op de hoogte worden gebracht van de laatste ontwikkelingen binnen de VG Schiphol.

 

Van de Webmaster

2020, we zijn er in aangeland, een nieuw jaar, met nieuwe kansen? In elk geval een mooi jaartal, twintig-twintig! Dus voor iedereen, op een mooi en positief jaar! Het jaar begon in elk geval niet onaardig. Het bericht van de bestuursvoorzitter van het ABP, in 2020 wordt er niet gekort op onze pensioenen. In het ledendeel vindt u haar motivatie en een kort videobericht hoe de ABP vlag er voor dit jaar bij hangt. 

De gepensioneerden in ons land krijgen een steeds steviger vinger in de pensioenpap. De fusie van twee grote Nederlandse pensioenverenigingen, de NVOG (Nederlandse Vereniging van Organisaties van Gepensioneerden) en het KNVG (Koepel Nederlandse Vereniging van Gepensioneerden) is sinds 1 januari van dit jaar een feit en heeft de naam Koepel Gepensioneerden gekregen. Bij de nieuwe koepel zijn ruim 150 organisaties van gepensioneerden aangesloten met direct 300.000 leden en indirect meer dan 3,3 miljoen gepensioneerden. Kan Den Haag het geluid van de nieuwe Koepel negeren? In de hoop dat het duo-voorzitterschap geen valkuil gaat worden, zoals bij seniorenorganisaties voorkomend, wensen wij de nieuwe koepel een krachtig stemgeluid toe. 

Januari staat voor onze eigen vereniging in het teken van een ledenwerfactie. VGS wil, ondanks een toch al een belangrijke en unieke stem in het Verantwoordings-Orgaan van het ABP, nog duidelijker voor zijn gepensioneerden opkomen. Een groter ledenbestand zal hier zeker toe bijdragen. 

De laatste Blog van Dick kan ik de lezer absoluut aanbevelen, de indrukwekkende ambitie van Schiphol is dit zeker waard. De bezoekers van onze laatste ledenvergadering zijn reeds op de hoogte, het Bestuur kent twee nieuwe leden. Op de pagina “Bestuur” vindt u de nieuwe bestuurssamenstelling. Een toch regelmatig voorkomende vraag in de wandelgangen tijdens de Algemene Vergaderingen “waar houdt het Bestuur zich nou mee bezig”? Een terechte vraag, het Bestuur vergadert dan wel 8 keer per jaar, maar waarover dan? De nieuwe rubriek “Uit de VGS Bestuurskamer”, te vinden in het ledendeel van de website, zal hier zeker duidelijkheid in brengen. 

Voor zover de ‘webmaster’ van januari. Aandachtspunten voor februari? Ik hou mij aanbevolen,

Ruud van Halm


NIEUW: 25 februari: KG Nieuwsbrief 0419 februari: Blog van Dick (ledendeel),  5 februari: Blog van Dick (coronavirus) ledendeel,  1 februari: eerste Nieuwsbrief Koepel Gepensioneerden en Raakpunten 142, 22 januari: Blog van Dick (ledendeel), 14 januari: Uit de VGS Bestuurskamer (ledendeel), per 8 januari: Blog van Dick (ledendeel), per 6 januari: ABP pensioenen 2020 (ledendeel), per 5 januari: Raakpunten 141 januari 2020 (ledendeel), per 20 december: NVOG Nieuwsbrief 56 (Nieuwspagina), per 19 december: Blog van Dick (ledendeel), per 13 december: nieuwe Bestuurssamenstelling (pagina Bestuur) 

 

 
 

Het laatste nieuws

woensdag 26 februari 2020

KG Nieuwsbrief 04, 2020

woensdag 26 februari 2020

Pensioenen. Het geitenpaadje in het pensioenoverleg:  KG Nieuwsbrief 04, 2020

zondag 23 februari 2020

KG Nieuwsbrief 03, 2020

zondag 23 februari 2020

Op dit moment is het in Den Haag redelijk stil rondom het onderwerp Pensioenen. Er zijn in laatste weken in de Tweede Kamer in ieder geval geen belangrijke debatten gevoerd over dit onderwerp:  Koepel ...

maandag 10 februari 2020

KG Nieuwsbrief 02, 2020

maandag 10 februari 2020

Welkom bij de Koepel Gepensioneerden. De grootste seniorenorganisatie in Nederland, met voor de belangenbehartiging inzetbare deskundigheid op de terreinen pensioenen en inkomen, zorg, welzijn en wonen: ...

 

Nieuws van derden

dinsdag 19 november 2019

Pensioenkortingen grotendeels van de baan

Pensioenfondsen die in problemen verkeren krijgen onder voorwaarden langer de tijd om te voldoen aan de huidige gestelde financiële eisen. Met deze maatregel wordt naar verwachting voorkomen dat een groot aantal pensioenfondsen volgend jaar kortingen moet doorvoeren.

dinsdag 19 november 2019

Eerste wetgevingspakket uitwerking pensioenakkoord in internetconsultatie

Het eerste wetgevingspakket in het kader van de uitwerking van het pensioenakkoord gaat vandaag in internetconsultatie. Het kabinet wil met het wetsvoorstel ‘Wet bedrag ineens, RVU en verlofsparen’ meer ruimte bieden voor keuzevrijheid in het pensioenstelsel. Zo krijgen deelnemers het recht om bij pensionering eenmalig een bedrag ineens op te nemen. Ook krijgen werknemers die niet gezond kunnen blijven doorwerken de mogelijkheid om - in overeenstemming met hun werkgever - drie jaar vóór hun AOW-leeftijd te stoppen met werken. Ten slotte wordt het aantal weken belastingvrij verlofsparen verdubbeld van vijftig naar honderd.

maandag 18 november 2019

Internetconsultatie Besluit pensioenverdeling bij scheiding 2021

Op internet is het wijzigingsvoorstel Besluit pensioenverdeling bij scheiding 2021 gepubliceerd.