Welkom op de site van de Vereniging Gepensioneerden Schiphol. De site biedt informatie over de vereniging voor externen en via een eigen login kunnen leden op de hoogte worden gebracht van de laatste ontwikkelingen binnen de VG Schiphol.

 

Van de Webmaster


De donkere dagen voor Kerst, we zeggen het vrijwel elk jaar, een normale dagelijkse opmerking. Dit jaar vragen wij ons af hoe donker moet het worden? De virusvarianten werken het hele Griekse alfabet af. Een lockdown, voor diegenen die dat willen achter de boostervaccinatie aan. De discussies over de vaccinaties laten we hier maar wijselijk achterwege.

Volledig naar de achtergrond verdwijnt de kille mededeling van het schat- en schatrijke ABP dat de pensioenen ook in het nieuwe jaar niet geïndexeerd kunnen worden. Een blik in de glazen bol verraadt een mogelijk nieuwe greep in de kas door de overheid. Het oude stappenplan ligt ongetwijfeld nog steeds op tafel. Het zou een grove minachting betekenen van alle gepensioneerden én de werknemers die nu teveel premie betalen.

De coronaregels beheersen ook ons verenigingsleven. De Algemene Vergadering van november werd geannuleerd en schriftelijk uitgevoerd. Het stemt positief dat de response op de papieren vergadering bovengemiddeld bleek en dat de leden de vereniging niet zijn vergeten. We houden het zicht op nieuwe activiteiten van de vereniging. Ongetwijfeld keert het tij.

De zorgelijke stikstofproblematiek rond onze luchthaven baart ook de grote groep gepensioneerden zorgen. Wat gaat er met onze prachtige luchthaven gebeuren, waar ook de gepensioneerden zo aan bijgedragen hebben. Het bestuur houdt contact met Schiphol en via de website delen we de informatie.

Een woord van dank gaat uit naar President-directeur Dick Benschop voor de Kerstboodschap speciaal voor de gepensioneerden van Schiphol Group. De vlog in het ledendeel van de website is zeker aan te bevelen!

Een ‘Van de webmaster’ na bovenstaande positief afsluiten, ja het moet! Mogelijk krijgen we een witte Kerst, er zijn signalen in die richting, wit de kleur van de hoop, van de hoop op een mooi en vrolijker 2022. Mede namens het bestuur wens ik u een sfeervol en gezellig Kerstfeest toe en een gezond en voorspoedig nieuw jaar.

EXTRA: KERSTVLOG CEO DICK BENSCHOP VOOR VGS LEDEN/SCHIPHOL GEPENSIONEERDEN (ledendeel)

NIEUW: per 16 januari: Persbericht voorzitter KG, 15 januari: KG Nieuwsbrief 3, 11 januari: KG Nieuwsbrief 2, 9 januari KG Nieuwsbrief 1, 4 januari: Raakpunten januari 2022, KG Nieuwsbrieven 45 & 46, Dekkingsgraad pensioenfondsen naar 115% (ledendeel), 12 december: ABP Nieuwsbrief Pensioenen 2022, KG Nieuwsbrief 44 (ledendeel).

 
 

Het laatste nieuws

zondag 16 januari 2022

De Maat is vol, persbericht ‘De Telegraaf’

zondag 16 januari 2022

De Maat is vol, persbericht

zaterdag 15 januari 2022

KG Nieuwsbrief 3, 2022

zaterdag 15 januari 2022

DE MAAT IS VOL:   KG Nieuwsbrief 3, 2022  svp niet op 'uitschrijven' onderaan de nieuwsbrief drukken!

dinsdag 11 januari 2022

KG Nieuwsbrief 2, 2022

dinsdag 11 januari 2022

Vacatures bij de Koepel Gepensioneerden:  KG Nieuwsbrief 2, 2022  svp niet op 'uitschrijven' onderaan de nieuwsbrief drukken!

 

Nieuws van derden

vrijdag 26 november 2021

Wet Toekomst Pensioenen voor advies naar Raad van State

De ministerraad heeft er op voorstel van staatssecretaris Wiersma van Sociale Zaken en Werkgelegenheid mee ingestemd om het wetsvoorstel Toekomst Pensioenen voor advies naar de Raad van State te sturen. De verwachting is dat het wetsvoorstel en het advies van de Raad van State in het voorjaar naar de Tweede Kamer worden gestuurd. Het streven van het kabinet is om de nieuwe pensioenwet uiterlijk 1 januari 2023 in werking te laten treden. De sociale partners en pensioenuitvoerders krijgen vier jaar de tijd om pensioenregelingen aan te passen aan de nieuwe wetgeving, dus tot 1 januari 2027.

maandag 10 mei 2021

Nieuwe pensioenwet gaat uiterlijk 1 januari 2023 in

De nieuwe pensioenwet treedt een jaar later dan verwacht in werking: op uiterlijk 1 januari 2023. Het gezamenlijk streven van het kabinet, sociale partners en pensioenuitvoerders is en blijft om per 1 januari 2026 of waar mogelijk zelfs eerder de overstap naar het nieuwe pensioenstelsel te kunnen maken. Dat schrijft minister Koolmees van Sociale Zaken en Werkgelegenheid vandaag aan de Tweede Kamer.

maandag 10 mei 2021

Kabinetsreactie onderzoek pensioen na 45 dienstjaren

Met het afsluiten van het pensioenakkoord hebben werkgevers, werknemers en kabinet ook besproken hoe belangrijk het is dat iedereen gezond het pensioen haalt. De Aow-leeftijd gaat daarom minder snel omhoog. Ook kunnen werknemers voorlopig drie jaar eerder stoppen met werken.