Welkom op de site van de Vereniging Gepensioneerden Schiphol. De site biedt informatie over de vereniging voor externen en via een eigen login kunnen leden op de hoogte worden gebracht van de laatste ontwikkelingen binnen de VG Schiphol.

 

Van de Webmaster


Koepel Gepensioneerden Nieuwsbrieven

Ondanks herhaalde verzoeken blijft een lezer en notabene een lid van onze vereniging op onze website gebruikmaken van de mogelijkheid om zich uit te schrijven voor de nieuwsbrieven van de Koepel Gepensioneerden. De Koepel is wettelijk verplicht de uitschrijfmogelijkheid onder aan de nieuwsbrieven te vermelden, dit specifiek voor persoonsgerichte verzending. Nu de Nieuwsbrieven op het ledendeel worden opgenomen is duidelijk dat het probleem veroorzaakt wordt door een van onze leden!

Aangezien deze nieuwsbrieven voor de VGS persoonlijk gericht zijn aan de secretaris en de websitebeheerder van de vereniging betekent de uitschrijfmogelijkheid onderaan de nieuwsbrieven op de website dat indien een lezer hier gebruik van maakt, in dit geval de websitebeheerder, wordt uitgeschreven! Dit blijkt nu bijna wekelijks te gebeuren zo meldt ons de Koepel organisatie, heel vervelend. Ik doe een dringend beroep om af te zien van deze uitschrijfoptie.


Mede namens de Koepel mijn dank,


Ruud van Halm, webbeheerder.

Blogs van CEO Dick: deze zijn op deze website uitsluitend voor VGS leden, let wel, de doorklikopties in deze blogs zijn uitsluitend voor actieve Schiphol medewerkers!

NIEUW: per 8 september: Blog van Dick (ledendeel), Raakpunten (ledendeel), Koepel Gepensioneerden Nieuwsbrieven 30 & 31, 26 augustus:  Blog van Dick (ledendeel), Koepel Gepensioneerden Nieuwsbrieven 27 t/m 29 (nieuwspagina) 

 
 

Het laatste nieuws

donderdag 9 september 2021

KG Nieuwsbrief 31, 2021

donderdag 9 september 2021

Kabinetsformatie:  KG Nieuwsbrief 31, 2021

donderdag 9 september 2021

KG Nieuwsbrief 30, 2021

donderdag 9 september 2021

Het is tijd voor integraal ouderenbeleid’:  KG Nieuwsbrief 30, 2021

donderdag 26 augustus 2021

KG Nieuwsbrief 29, 2021

donderdag 26 augustus 2021

Interview John Kerstens, voorzitter Koepel Gepensioneerden,  in AMWEB:  KG Nieuwsbrief 29, 2021

 

Nieuws van derden

maandag 10 mei 2021

Nieuwe pensioenwet gaat uiterlijk 1 januari 2023 in

De nieuwe pensioenwet treedt een jaar later dan verwacht in werking: op uiterlijk 1 januari 2023. Het gezamenlijk streven van het kabinet, sociale partners en pensioenuitvoerders is en blijft om per 1 januari 2026 of waar mogelijk zelfs eerder de overstap naar het nieuwe pensioenstelsel te kunnen maken. Dat schrijft minister Koolmees van Sociale Zaken en Werkgelegenheid vandaag aan de Tweede Kamer.

maandag 10 mei 2021

Kabinetsreactie onderzoek pensioen na 45 dienstjaren

Met het afsluiten van het pensioenakkoord hebben werkgevers, werknemers en kabinet ook besproken hoe belangrijk het is dat iedereen gezond het pensioen haalt. De Aow-leeftijd gaat daarom minder snel omhoog. Ook kunnen werknemers voorlopig drie jaar eerder stoppen met werken.

vrijdag 19 maart 2021

Aanpak knelpunten kleine pensioenen in consultatie

Pensioenuitvoerders mogen in de toekomst alle kleine pensioenen overdragen aan een andere pensioenuitvoerder. Nu is dit alleen mogelijk voor kleine pensioenen die zijn ontstaan nadat iemand is gewisseld van baan. Dit kan leiden tot situaties waarin de kosten voor het beheren en administreren van kleine pensioenen hoger worden dan het rendement, met daling van het vermogen als gevolg. Naast deze uitbreiding met betrekking tot de waardeoverdracht mogen kleine nettopensioenen voortaan worden afgekocht en worden fiscale sancties op het afkopen van kleine nettolijfrenten weggenomen. Het kabinet wil daarmee - na signalen van de Stichting van de Arbeid en Pensioenkoepels - een aantal knelpunten bij kleine pensioenen wegnemen. Het wetsvoorstel waarin deze wijzigingen zijn opgenomen is vandaag in internetconsultatie gegaan.