Welkom op de site van de Vereniging Gepensioneerden Schiphol. De site biedt informatie over de vereniging voor externen en via een eigen login kunnen leden op de hoogte worden gebracht van de laatste ontwikkelingen binnen de VG Schiphol.

 

Van de Voorzitter


Beste leden,

Circa 10 jaar lang heeft Ruud van Halm u middels zijn ‘Van de Webmaster’ op de hoogte gebracht het van reilen en zeilen van de vereniging. Het bestuur dankt hem voor deze bijdrage. Uiteraard blijft Ruud onze webmaster.

De voorzitter pakt vanaf nu de pen op, hierbij de eerste bijdrage dus over het reilen en zeilen van de vereniging en de pensioenwereld. Voor mij als voorzitter een goede gelegenheid te vertellen hoe het bestuude vereniging de komende jaren wil ontwikkelen.

De vereniging is ooit gestart met activiteiten rond de collectieve ziektekostenverzekering. Oud-medewerkers uit de operatie waren minder vertegenwoordigd. Dat is jammer, zeker met het licht op de toekomst en de belangenbehartiging van de gepensioneerden. In de nieuwe pensioenwet komt het individueel bezwaarrecht tegen een pensioenuitkering te vervallen. In plaats daar van wordt het hoorrecht voor verenigingen van gepensioneerden ingevoerd.

De VGS vertegenwoordigt de belangen in diverse overlegstructuren. De VGS is lid van de Koepel Gepensioneerden. Daarmee zit zij dicht op de politiek. Wij blijven actief de politiek bewerken om de belangen van gepensioneerden te behartigen. Dit geldt ook in verband met de overgang naar het nieuwe pensioenstelsel. Naar goed Nederlands gebruik wordt dit met een metafoor uit de zeevaart het “invaren” genoemd.

Wij blijven daarin actief bezig en daarom is een lidmaatschap van de vereniging voor €15 per jaar het dubbel en dwars waard.

Komt u een oud-medewerker tegen die nog geen lid is probeer ze dan te interesseren.

Voor de eerste ‘Van de Voorzitter’ is dit een wat serieus begin, uiteraard is de vereniging er ook voor de gezelligheid. Daarover in een volgende ‘Van de Voorzitter’ meer.

Benno de Zwart-voorzitter


LAATSTE NIEUWS: VGS BESTUURSLEDENWERVING: LEES OP PAGINA: DOEL VERENIGING-ALGEMENE VERGADERINGEN 2023-VGS BESTUURSLEDENWERVING 2023 

NIEUW: per 25 maart: KG Nieuwsbrief 9, 20 maart: KG Nieuwsbrief 8, 13 maart: KG Senioren door het ijs (persbericht), 11 maart: KG Nieuwsbrief 7, 6 maart: KG Nieuwsbrief 6, 1 maart: Raakpunten 179 maart (ledendeel), 26 februari: KG Nieuwsbrieven 4 & 5, 8 februari: KG Nieuwsflits 08.02, 4 februari: KG Nieuwsbrief 03, 1 februari: Raakpunten 178 februari (ledendeel)

Aan alle leden: lees in KG Nieuwsbrief 8 ook de oproep om de enquete mbt de ouderenzorg in te vullen! 
 

Het laatste nieuws

zaterdag 25 maart 2023

KG Nieuwsbrief 09, 2023

zaterdag 25 maart 2023

Voorzitter Pensioenfederatie op Algemene Vergadering Koepel Gepensioneerden:  KG Nieuwsbrief 09, 2023

maandag 20 maart 2023

KG Nieuwsbrief 08, 2023

maandag 20 maart 2023

De verkiezingsuitslag en de nieuwe Pensioenwet:  KG Nieuwsbrief 08, 2023Aan alle leden: lees in deze nieuwsbrief ook de oproep om de enquete mbt de ouderenzorg  in te vullen!

maandag 13 maart 2023

Koepel persbericht

maandag 13 maart 2023

Laat brede groep senioren financieel niet door het ijs zakken:  Koepel Persbericht: senioren door het ijs...

 

Nieuws van derden

maandag 20 februari 2023

Internetconsultatie subsidie duurzame inzetbaarheid voor bedrijven van start

Vanaf vandaag start de internetconsultatie voor de verruiming van de subsidie duurzame inzetbaarheid. Deze regeling heeft tot doel om zoveel mogelijk mensen gezond werkend hun pensioen te laten halen of vervroegd te laten uittreden. Het is de bedoeling dat deze regeling vanaf september 2023 ook wordt opengesteld voor individuele bedrijven en dat het drempelbedrag voor een subsidie wordt verlaagd. Reageren op de aangepaste regeling kan tot 20 maart.

vrijdag 23 december 2022

Tweede Kamer stemt in met het nieuwe pensioenstelsel

De Tweede Kamer heeft op 22 december ingestemd met het wetsvoorstel Toekomst pensioenen, inclusief de aangenomen wijzigingsvoorstellen vanuit de Kamer. Dit wetsvoorstel regelt de wettelijke kaders van het nieuwe pensioenstelsel.

woensdag 9 november 2022

AOW-leeftijd in 2028 met drie maanden omhoog

De leeftijd waarop Nederlanders recht hebben op AOW gaat in 2028 met drie maanden omhoog naar 67 jaar en drie maanden. Dat schrijft minister Schouten voor Armoedebeleid, Participatie en Pensioenen in een brief aan de Tweede Kamer. De automatische verhoging van de AOW-leeftijd volgt uit de levensverwachting die het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) verwacht in 2028. Voor de jaren 2024 tot en met 2027 blijft de AOW-leeftijd op 67 jaar.