Welkom op de site van de Vereniging Gepensioneerden Schiphol. De site biedt informatie over de vereniging voor externen en via een eigen login kunnen leden op de hoogte worden gebracht van de laatste ontwikkelingen binnen de VG Schiphol.

 

Van de Webmaster

Alweer december, de laatste maand van het jaar, onze traditionele feestmaand, Sinterklaas, de geweldige Kerstdagen, we kijken er altijd zo naar uit. Kerstversierselen, de Kerstboom, wellicht iets leuks eronder. Hoe anders wordt december 2020! Een onbekend virus heeft de wereld nog steeds in een verlammende greep. Mondkapjes, lockdowns, niet meer gezellig met elkaar samen zijn, zo kenmerkt zich het einde van het jaar jaar 2020. Het wordt een jaar om snel te vergeten en uit te kijken naar 2021, is er daadwerkelijk een vaccin tegen Covid19? Huiverig zijn we ongetwijfeld, de snelheid waarmee het vaccin ontwikkeld werd, roept toch wat vraagtekens op. 2021 gaat het ons leren. 

Nu eerst naar onze oud-werkgever: we hebben allemaal de brief van de Directie ontvangen met weinig positieve berichten, ook een beetje voor de gepensioneerden. Jammer, maar ik ben ervan overtuigd dat wij, de oud-medewerkers, alle begrip hebben voor de genomen maatregelen. In een maand waarin ook personeelsoffers verwacht worden zijn de besluiten van de Directie meer dan begrijpelijk. 

De website kent ook een tweetal nieuwe persberichten van het ABP en het FOG/ABP. Ik kan het lezen ervan zeker aanbevelen en mede ook het standpunt hierin van onze VGS vertegenwoordiging in het Verantwoordingsorgaan. De inhoud van de berichten liegt er niet om. Zeker wat onze pensioenen betreft, maar ook voor de premiebetalers van vandaag dreigt 2021 een onzeker begin te kennen. De ABP dekkingsgraad kwam begin december uit op 90,8%, net boven de kortingsgrens van 90%. Hoopvol? Misschien, maar de peildatum is eind december, we volgen het in spanning. 

Raakpunten voor Senioren, de populaire maandelijkse nieuwsbrief van Bernard Wetters, meldt ook al verontrustend nieuws ten aanzien van onze actieve Schiphol-collega’s én zijn Raakpunten voor Senioren. Je baan verliezen bij één van de mooiste bedrijven in Nederland is heel erg, het eventueel verdwijnen van de maandelijkse nieuwsbrief voor de gepensioneerden zou weer een contactverlies met onze voormalige werkgever betekenen. Ruim 600 abonnees hopen dat het niet zo ver komt!
Het VGS Bestuur komt in december weer, uiteraard in een corona-opstelling, samen. Voor 2021 moet het Bestuur de lijnen uitzetten, beter, gezelliger en gezonder!

Op naar de feestdagen, ik wens u, mede namens het Bestuur van de VGS, een mooie decembermaand en weet wel, onze Kerstdagen worden niet vrolijk en gezellig gemaakt door overvolle winkelwagentjes, maar door juist extra te genieten van elkaar en hoe anders het gezelschap aan de Kerstdis dit jaar ook moet zijn, geniet ook van de kleine dingen, die dit jaareinde vast heel mooi zullen maken.
En dan 2021? De wens? Gelukkig? Die durf ik niet! Ik wens u een gezond, voorspoedig en weer normaal nieuw jaar toe.
Ruud van Halm


Laatste nieuws 4 november: VLOG (videoweblog) van President-directeur Dick Benschop speciaal voor VGS (ledenpagina)


NIEUW: per 1 december: KG Nieuwsbrief 49, Raakpunten voor Senioren (ledendeel), persberichten ABP en FOG/ABP, 25 november : Blog van Dick (ledendeel), 22 november KG Nieuwsbrief 47, 14 november: uitschrijven Nieuwsbrief Koepel, KG Nieuwsbrief 46, 11 november: position paper KG, Publiekscampagne De waarde van ouder worden, 9 november KG Nieuwsbrief 45,  7 november: Blog van Dick (ledendeel), 4 november : VLOG Dick Benschop voor VGS

 

 

 
 

Het laatste nieuws

dinsdag 1 december 2020

KG Nieuwsbrief 49, 2020

dinsdag 1 december 2020

Bericht van de Betaalvereniging Nederland:  KG Nieuwsbrief 49, 2020

maandag 30 november 2020

Persbericht ABP en FOG-ABP

maandag 30 november 2020

Zeer recent heeft het ABP een persbericht doen uitgaan met betrekking tot de Premie & Indexatie nota. In het VO is hier veel over vergaderd. Een meerderheid in het VO wilde een positief advies geve ...

maandag 30 november 2020

KG Nieuwsbrief 48, 2020

maandag 30 november 2020

In het Maatschappelijk Overleg Betalingsverkeer (MOB) worden allerlei onderwerpen besproken die met betalingsverkeer in de ruimste zin te maken hebben:  KG Nieuwsbrief 48, 2020

 

Nieuws van derden

dinsdag 15 september 2020

Komend jaar in het teken van werk houden of vinden

De impact van het coronavirus op de economie houdt aan en zal ook komend jaar bepalend zijn voor de arbeidsmarkt. Naar verwachting herstelt de economie zich deels, maar de werkloosheid loopt in 2021 verder op. Het kabinet richt zich het komend jaar dan ook op het behouden van werkgelegenheid. Tegelijk ondersteunt het kabinet mensen en bedrijven bij de omschakeling naar de veranderde economie. En er is aandacht voor de mensen die bovenmatig worden getroffen door deze veranderingen, zoals jongeren en mensen met een arbeidsbeperking.

zaterdag 4 juli 2020

Overeenstemming over uitwerking pensioenakkoord

Het kabinet en sociale partners hebben definitief overeenstemming bereikt over de uitwerking van pensioenakkoord. Daarmee is een belangrijke mijlpaal bereikt op weg naar een nieuw pensioenstelsel.

vrijdag 12 juni 2020

Kabinet en sociale partners hebben gesprekken uitwerking pensioenakkoord afgerond

Het kabinet en sociale partners hebben de gesprekken over de uitwerking van het pensioenakkoord afgerond, op basis van de doelen uit het vorig jaar afgesloten pensioenakkoord. Zo worden pensioenaanspraken losgelaten en vervalt de noodzaak voor het gebruik van rekenrente en dekkingsgraden.