Welkom op de site van de Vereniging Gepensioneerden Schiphol. De site biedt informatie over de vereniging voor externen en via een eigen login kunnen leden op de hoogte worden gebracht van de laatste ontwikkelingen binnen de VG Schiphol.

 

Van de Voorzitter


Geachte leden, 

Op 15 mei j.l. was er een ledenvergadering van de VGS in het SchipholGebouw. Ik ben verheugd dat de opkomst wederom goed was.

We hadden het genoegen om een uitstekende spreker, Philip van Noort (Director Security) te verwelkomen die ons heeft bijgebracht hoe ze de crisis met de lange rijen voor security binnen een relatief korte periode hebben weten op te lossen. De afgelopen meivakantie is zeer goed verlopen. Zijn inzichten waren zeer verhelderend en fascinerend was ook om te zien hoe goed Schiphol acteert tijdens een crisis. Het behouden van dit succes, zo gaf Philip ook aan, is en blijft een voortdurende uitdaging.

Na een minuut stilte om de collega’s te herdenken die ons zijn ontvallen in de afgelopen periode vertelde Flip Poort hoe de stand van zaken is m.b.t. tot de transitie naar de nieuwe Pensioenwet. Kort samengevat vinden we dat het hoorrecht van de gepensioneerden niet naar behoren wordt toegepast. Dit is ook het oordeel van de Koepel. Meer informatie hierover vindt u op onze website. 

Tenslotte wil ik graag de voormalige penningmeester Joop Platjouw heel erg bedanken voor zijn toewijding en inzet in de afgelopen jaren. Een warm welkom aan Herman Vreeburg, die nu deze functie zal overnemen. 

Onze volgende ledenvergadering staat gepland in november. Ik hoop jullie dan weer te zien. Tot ziens in november en een prachtige zomer gewenst aan iedereen. 

Benno de Zwart - Voorzitter


VGS LAATSTE NIEUWS: Notulen VGS AV d.d. 15 mei jl. (concept) ledenpagina notulen, sheets Securitry lezing Philip van Noort Director Security (ledenpagina Schipholnieuws)

NIEUW: per  18 mei: KG Nieuwsbrief 17, 13 mei: KG Nieuwsbrief 16, 4 mei: KG Nieuwsbrief 151 mei: Raakpunten 192 (ledenpagina) : 27 april: KG Nieuwsbrief 14 , 20 april: KG Nieuwsbrief 13, 13 april: Agenda VGS AV (ledenpagina), KG Nieuwsbrief 12

 
 

Het laatste nieuws

 

Nieuws van derden

vrijdag 9 februari 2024

Kabinet wil bestaanszekerheid vergroten door beter gebruik van regelingen

Het kabinet wil het mogelijk maken dat UWV, SVB en gemeenten mensen actief gaan wijzen op uitkeringen en voorzieningen waar zij mogelijk recht op hebben. Het kabinet wil zo het gebruik van regelingen bevorderen en de bestaanszekerheid vergroten. Minister Van Gennip van Sociale Zaken en Werkgelegenheid en minister Schouten voor Armoedebeleid, Participatie en Pensioenen stellen het wetsvoorstel dat dit regelt vanaf vandaag open voor internetconsultatie.

donderdag 21 december 2023

Wat verandert er in 2024 op het terrein van het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid

In 2024 verandert er een aantal regels op het terrein van het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid. Hieronder een overzicht van de wijzigingen.

vrijdag 24 november 2023

Fieke van der Lecq wordt de regeringscommissaris transitie pensioenen

Met ingang van 1 januari 2024 start professor Fieke van der Lecq als regeringscommissaris transitie pensioenen. Zij bezet de leerstoel Pensioenmarkten aan de School of Business and Economics van de Vrije Universiteit Amsterdam en heeft veelzijdige ervaring in het pensioenveld, toezichthoudende functies en met bestuurlijke advisering.