Welkom op de site van de Vereniging Gepensioneerden Schiphol. De site biedt informatie over de vereniging voor externen en via een eigen login kunnen leden op de hoogte worden gebracht van de laatste ontwikkelingen binnen de VG Schiphol.

 

Van de Webmaster


 Ja beste lezers, u ziet het goed, een nieuwe “Van de Webmaster”! Het bestuur had toch recent het voorwoord op de homepage, na jaren van de webmaster, aan de voorzitter doorgegeven? Juist, maar er is een goede reden voor een eenmalige uitzondering en die ga ik u hieronder toelichten. 15 jaar lang ben ik naast mijn functie als VGS bestuurslid ook uw webmaster geweest. Een geweldig leuke functie, nieuws vergaren, website actueel houden en o.a. “Van de Webmaster” schrijven. Maar 15 jaar is een lange periode en deze maand loopt mijn zoveelste termijn als bestuurslid af. Ik heb aangekondigd mij niet meer herkiesbaar te stellen, een moeilijke beslissing, maar steeds vaker en langer in het buitenland, nagenoeg alle bestuurs- en ledenvergaderingen hierdoor te moeten missen, ik vond mijn vele absenties niet meer te verantwoorden naar mijn mede-bestuursleden en leden. Ik geef het stokje nu dus door, op de komende ledenvergadering zal de voorzitter e.e.a. toelichten. Webmaster, een heerlijke functie en ik kan terugkijken op een mooie periode met toch wel als hoogtepunt een compleet nieuwe website met een nieuw verenigingslogo. Inmiddels ook al weer 10 jaar oud en wellicht toe aan een verfrissing? Ik sluit 15 jaar als VGS bestuurslid nu af en kan terug kijken op een prachtige periode, steeds in een enthousiast en deskundig bestuur, dat VGS in de gepensioneerden wereld tot een geziene vereniging maakte. Ik wens mijn opvolgster alle succes toe en blijf voor hulp en advies te allen tijde beschikbaar. 

Ruud van Halm

VGS LAATSTE NIEUWS: Notulen VGS Algemene (leden) vergadering d.d.15 november jl. in concept op de  (Leden-) Notulenpagina.

NIEUW: per 25 november: KG Nieuwsbrief 39, 19 november: KG Nieuwsbrief 38, 13 november : KG Nieuwsbrief 37, 4 november: KG Nieuwsbrief 36, 1 november: Raakpunten 186 (ledenpagina), 28 oktober: KG Nieuwsbrief 35.

 
 

Het laatste nieuws

 

Nieuws van derden

vrijdag 24 november 2023

Fieke van der Lecq wordt de regeringscommissaris transitie pensioenen

Met ingang van 1 januari 2024 start professor Fieke van der Lecq als regeringscommissaris transitie pensioenen. Zij bezet de leerstoel Pensioenmarkten aan de School of Business and Economics van de Vrije Universiteit Amsterdam en heeft veelzijdige ervaring in het pensioenveld, toezichthoudende functies en met bestuurlijke advisering.

vrijdag 10 november 2023

Voldoende tijd overgang naar nieuw pensioenstelsel

Er komt meer tijd voor een zorgvuldige overgang naar het nieuwe pensioenstelsel. Dat heeft de ministerraad besloten op voorstel van minister Schouten voor armoedebeleid, participatie en pensioenen. Het wetsvoorstel gaat nu naar de Raad van State voor advies. Deze wijziging was al tijdens de behandeling van de pensioenwet toegezegd aan de Eerste Kamer, die had aangedrongen op voldoende tijd voor een zorgvuldige overgang.

vrijdag 10 november 2023

AOW-leeftijd ongewijzigd in 2029

De leeftijd waarop mensen AOW ontvangen blijft in 2029 ongewijzigd op 67 jaar en drie maanden. Dat schrijft minister Schouten van armoedebeleid, participatie en pensioenen aan de Tweede Kamer.