Welkom op de site van de Vereniging Gepensioneerden Schiphol. De site biedt informatie over de vereniging voor externen en via een eigen login kunnen leden op de hoogte worden gebracht van de laatste ontwikkelingen binnen de VG Schiphol.

 

Van de Webmaster


in bewerking 

EXTRA: ALGEMENE (LEDEN-) VERGADERINGEN VGS 2022: WOENSDAG 11 MEI (CONCEPT NOTULEN OP PAGINA NOTULEN LEDENVERGADERINGEN) EN WOENSDAG 9 NOVEMBER: GAARNE IN DE AGENDA NOTEREN! LEES OOK PROTOCOL LEDENVERGADERING ONDER:  DOEL VERENIGING/ALGEMENE VERGADERINGEN 2022/PROTOCOL VERGADERING. ENTREE SHG 10.30UUR, AANVANG VERGADERING 11.00UUR PRECIES! AGENDA EN NOTULEN VOOR DE VERGADERING OP DE LEDENPAGINA!! VERGEET UW AANMELDING NIET!!

 NIEUW: per 14 augustus: KG Nieuwsbrief 36, 6 augustus: KG Nieuwsbrief 35: 1 augustus: Blog van Dick (ledendeel), Raakpunten 172 augustus, Raakpunten 171 juli  (ledendeel),  KG Nieuwsbrieven 28 t/m 34, oudere berichten, zie nieuwspagina en ledendeel.

 
 

Het laatste nieuws

zondag 14 augustus 2022

KG Nieuwsbrief 36, 2022

zondag 14 augustus 2022

Kom naar het debat over het wetsvoorstel Pensioenen:  KG Nieuwsbrief 36, 2022

zaterdag 6 augustus 2022

KG Nieuwsbrief 35, 2022

zaterdag 6 augustus 2022

Familie en vrienden op vakantie? Zo blijft u verbonden deze zomer:   KG Nieuwsbrief 35, 2022

woensdag 3 augustus 2022

KG Nieuwsbrief 34, 2022

woensdag 3 augustus 2022

Minder huurtoeslag voor grote groep AOW'ers onacceptabel:  KG Nieuwsbrief 34, 2022

 

Nieuws van derden

maandag 13 juni 2022

Mogelijkheid indexatie Pensioenfondsen verruimd

Op 1 juli 2022 wordt het Besluit financieel toetsingskader pensioenfondsen gewijzigd. Dankzij het gewijzigde besluit kunnen pensioenfondsen al dit jaar onder voorwaarden gebruik maken van de gewijzigde indexatie-regels. Dit is gelijk aan de regels zoals die ook in de transitieperiode naar het nieuwe stelsel gelden.

woensdag 30 maart 2022

Wet toekomst pensioenen naar de Tweede Kamer

In 2019 hebben het kabinet en sociale partners in het Pensioenakkoord een breed pakket aan maatregelen met elkaar afgesproken. Vandaag is de uitwerking daarvan in de Wet toekomst pensioenen (Wtp) door minister Carola Schouten (Pensioenen) aan de Tweede Kamer aangeboden voor behandeling.

vrijdag 28 januari 2022

Nieuw samengestelde Commissie Parameters om actueel advies gevraagd

De Commissie Parameters wordt gevraagd een nieuw oordeel uit te brengen over de wettelijke parameters per 1 januari 2023. De ministerraad heeft op voorstel van minister Schouten voor Armoedebeleid, Participatie en Pensioenen ingestemd met de benoeming van de leden van de Commissie Parameters.