Welkom op de site van de Vereniging Gepensioneerden Schiphol. De site biedt informatie over de vereniging voor externen en via een eigen login kunnen leden op de hoogte worden gebracht van de laatste ontwikkelingen binnen de VG Schiphol.

 

Van de Voorzitter


Beste leden,

Circa 10 jaar lang heeft Ruud van Halm u middels zijn ‘Van de Webmaster’ op de hoogte gebracht het van reilen en zeilen van de vereniging. Het bestuur dankt hem voor deze bijdrage. Uiteraard blijft Ruud onze webmaster.

De voorzitter pakt vanaf nu de pen op, hierbij de eerste bijdrage dus over het reilen en zeilen van de vereniging en de pensioenwereld. Voor mij als voorzitter een goede gelegenheid te vertellen hoe het bestuude vereniging de komende jaren wil ontwikkelen.

De vereniging is ooit gestart met activiteiten rond de collectieve ziektekostenverzekering. Oud-medewerkers uit de operatie waren minder vertegenwoordigd. Dat is jammer, zeker met het licht op de toekomst en de belangenbehartiging van de gepensioneerden. In de nieuwe pensioenwet komt het individueel bezwaarrecht tegen een pensioenuitkering te vervallen. In plaats daar van wordt het hoorrecht voor verenigingen van gepensioneerden ingevoerd.

De VGS vertegenwoordigt de belangen in diverse overlegstructuren. De VGS is lid van de Koepel Gepensioneerden. Daarmee zit zij dicht op de politiek. Wij blijven actief de politiek bewerken om de belangen van gepensioneerden te behartigen. Dit geldt ook in verband met de overgang naar het nieuwe pensioenstelsel. Naar goed Nederlands gebruik wordt dit met een metafoor uit de zeevaart het “invaren” genoemd.

Wij blijven daarin actief bezig en daarom is een lidmaatschap van de vereniging voor €15 per jaar het dubbel en dwars waard.

Komt u een oud-medewerker tegen die nog geen lid is probeer ze dan te interesseren.

Voor de eerste ‘Van de Voorzitter’ is dit een wat serieus begin, uiteraard is de vereniging er ook voor de gezelligheid. Daarover in een volgende ‘Van de Voorzitter’ meer.

Benno de Zwart-voorzitter


LAATSTE NIEUWS: VGS ALGEMENE (LEDEN) VERGADERING VAN WOENSDAG 10 MEI JL., SPREKER: RUUD SONDAG CEO ROYAL SCHIPHOL GROUP. EEN FOTOIMPRESSIE VAN DE BIJEENKOMST OP DE LEDENPAGINA.

NIEUW: per 22 mei: KG Nieuwsbrief 16, 13 mei: KG Nieuwsbrief 15, 3 mei: Raakpunten 181 mei (ledendeel), KG Nieuwsbrief 14, 23 april KG Nieuwsbrief 13



 
 

Het laatste nieuws

maandag 22 mei 2023

KG Nieuwsbrief 126, 2023

maandag 22 mei 2023

Einde in zicht?  KG Nieuwsbrief 16, 2023

zaterdag 13 mei 2023

KG Nieuwsbrief 15, 2023

zaterdag 13 mei 2023

Oproep!KG Nieuwsbrief 15, 2023

woensdag 3 mei 2023

KG Nieuwsbrief, 14, 2023

woensdag 3 mei 2023

Succesvolle bijeenkomst Vereniging van Gepensioneerden Pensioenfonds PGB+ film 'hoorrecht':  KG Nieuwsbrief 14, 2023

 

Nieuws van derden

dinsdag 30 mei 2023

Wet toekomst pensioenen aangenomen

Overgang naar nieuw pensioenstelsel start op 1 juli 2023 Na de Tweede Kamer heeft ook de Eerste Kamer dinsdagavond ingestemd met de wet toekomst pensioenen. De Wet gaat daarmee op 1 juli aanstaande in. Op die datum start een overgangsfase van enkele jaren waarin eerst werkgevers en werknemers met elkaar afspraken gaan maken over het aanpassen van hun pensioenregeling en daarna pensioenuitvoerders deze afspraken gaan uitvoeren.

dinsdag 16 mei 2023

Rechters ouder dan zeventig jaar blijven inzetbaar als plaatsvervanger

Rechters en raadsheren die de wettelijke ontslagleeftijd van 70 jaar bereiken, blijven tot de leeftijd van 73 jaar inzetbaar als rechter-plaatsvervanger of raadsheer-plaatsvervanger. Minister Franc Weerwind voor Rechtsbescherming heeft hiervoor een wetsvoorstel ingediend bij de Tweede Kamer.

maandag 20 februari 2023

Internetconsultatie subsidie duurzame inzetbaarheid voor bedrijven van start

Vanaf vandaag start de internetconsultatie voor de verruiming van de subsidie duurzame inzetbaarheid. Deze regeling heeft tot doel om zoveel mogelijk mensen gezond werkend hun pensioen te laten halen of vervroegd te laten uittreden. Het is de bedoeling dat deze regeling vanaf september 2023 ook wordt opengesteld voor individuele bedrijven en dat het drempelbedrag voor een subsidie wordt verlaagd. Reageren op de aangepaste regeling kan tot 20 maart.