Welkom op de site van de Vereniging Gepensioneerden Schiphol. De site biedt informatie over de vereniging voor externen en via een eigen login kunnen leden op de hoogte worden gebracht van de laatste ontwikkelingen binnen de VG Schiphol.

 

Van de Webmaster

Wat kan er moeilijker zijn voor uw webmaster dan begin september een nieuwe ‘Van de Webmaster’ schrijven als je zojuist een nieuwe ‘Blog van Dick’ (ledenpagina) en een nieuwe ‘Koepel Gepensioneerden Nieuwsbrief’ op de website hebt geplaatst! De nieuwe blog geeft overduidelijk aan hoe onze luchthaven er voor staat, cijfers die er niet om liegen. Maar bovenal zijn het de personele consequenties. De kranten schreven het al duidelijk, maar ook onze president-directeur geeft het onomwonden aan, het gaat om enkele honderden arbeidsplaatsen! Zo slecht gaat het in de luchtvaart en dus ook met onze luchthaven. Naar uw webmaster zich kan herinneren is dit op Schiphol niet eerder voorgekomen. Triest, heel triest, deze onzekerheid is niet alleen pijnlijk voor het huidige personeel, ook bij ons gepensioneerden doet het nieuws pijn. Wij zijn trots op onze prachtige luchthaven. Het succesverhaal van Schiphol wordt nu door zo’n willekeurig om zich heen grijpend virus in rap tempo afgebroken. We leven mee in de hoop dat het tij spoedig keert. 
Ook de Koepel Gepensioneerden, waarvan VGS lid is, komt met slecht nieuws, koopkrachtverbetering in 2021 is niet te verwachten. Moeten de gepensioneerden hier al tevreden mee zijn, daar waar het kortingspook zich ook regelmatig laat zien. 
Het coronavirus laat overal zijn sporen na, ook uw vereniging verkeert in onzekerheid. Een ledenvergadering werd geannuleerd, de uitgaansdag kon geen doorgang vinden, ook een bestuursvergadering werd uitgesteld. Zeer recent is het bestuur op een externe locatie, met inachtneming van alle afstanden en maatregelen, bijeengekomen om de voortgang van vereniging en de wijze waarop, alsmede de contacten met de leden te bespreken. Contacten met de leden en de contacten van de leden onderling zijn zo van wezenlijk belang in onze vereniging dat dit onderwerp een topprioriteit heeft gekregen. Onze Voorzitter heeft m.b.t. dit onderwerp de leden een brief gestuurd, deze vindt u ook op de pagina 'Doel vereniging'.  Een ‘van de webmaster’ wil ik toch altijd graag positief afsluiten, maar wat is het dit keer moeilijk.
De “Blog van Dick’ nog een keer lezende vind ik het slot van onze grote baas dit keer nog het meest passend en ik sluit mij hier bij aan, omdat het ook zo belangrijk is voor ons gepensioneerden: blijf gezond, blijf positief !


Aan te bevelen: Persbericht ABP 20 oktober 2020: kans op pensioenverlaging 2021

Let op:               Algemene (v/h Leden-) Vergadering VGS van 18 november is geannuleerd !!!!


NIEUW: per 24 oktober: ABP Nieuwsbrief 40 t/m 38, per 19 oktober: Blog van Dick (ledendeel), KG Nieuwsbrief 38, 1 oktober: Blog van Dick (ledendeel), Raakpunten 150 (ledendeel), KG Nieuwsbrieven 37 en 36, 22 september: Blog van Dick (ledendeel), KG Nieuwsbrieven 33 t/m 35, per 7 september: brief voorzitter VGS,


 

 

 
 

Het laatste nieuws

zaterdag 24 oktober 2020

KG Nieuwsbrief 40, 2020

zaterdag 24 oktober 2020

Koepel Gepensioneerden in gesprek over het nieuwe pensioenakkoord:  KG Nieuwsbrief 40, 2020

woensdag 21 oktober 2020

KG Nieuwsbrief 39, 2020

woensdag 21 oktober 2020

KG Nieuwsbrief 39, 2020

dinsdag 20 oktober 2020

ABP Persbericht Q3, 20 oktober 2020

dinsdag 20 oktober 2020

ABP: kans op pensioenverlaging in 2021ABP persbericht Q3, 20 oktober 2020

 

Nieuws van derden

dinsdag 15 september 2020

Komend jaar in het teken van werk houden of vinden

De impact van het coronavirus op de economie houdt aan en zal ook komend jaar bepalend zijn voor de arbeidsmarkt. Naar verwachting herstelt de economie zich deels, maar de werkloosheid loopt in 2021 verder op. Het kabinet richt zich het komend jaar dan ook op het behouden van werkgelegenheid. Tegelijk ondersteunt het kabinet mensen en bedrijven bij de omschakeling naar de veranderde economie. En er is aandacht voor de mensen die bovenmatig worden getroffen door deze veranderingen, zoals jongeren en mensen met een arbeidsbeperking.

zaterdag 4 juli 2020

Overeenstemming over uitwerking pensioenakkoord

Het kabinet en sociale partners hebben definitief overeenstemming bereikt over de uitwerking van pensioenakkoord. Daarmee is een belangrijke mijlpaal bereikt op weg naar een nieuw pensioenstelsel.

vrijdag 12 juni 2020

Kabinet en sociale partners hebben gesprekken uitwerking pensioenakkoord afgerond

Het kabinet en sociale partners hebben de gesprekken over de uitwerking van het pensioenakkoord afgerond, op basis van de doelen uit het vorig jaar afgesloten pensioenakkoord. Zo worden pensioenaanspraken losgelaten en vervalt de noodzaak voor het gebruik van rekenrente en dekkingsgraden.