Home   ·   Bestuur

Bestuur

Het bestuur van de VG Schiphol bestaat uit de volgende leden:

Voorzitter                B. (Benno) de Zwart

- Vertegenwoordigt het bestuur naar de Koepel Gepensioneerden en andere organisaties

Secretaris                Mevr. A. (Ankie) van der Niet

- Verzorgt de verslaggeving, correspondeert met leden en derden

- Onderhoudt de contacten met Schiphol Group.

- Ondersteunt C. (Cor) Volker met bijhouden ledenadministratie

Penningmeester      J. (Joop) A. Platjouw

- Draagt zorg voor inning contributie en betaling rekeningen  

 - Voert de financiĆ«le administratie

- Stelt jaarrekening en jaarlijkse begroting op

Bestuurslid             F. (Flip) Poort

- Vice-voorzitter van de vereniging

- Vertegenwoordigt mede het bestuur naar pensioen organisaties

Bestuurslid              M. (Mirjam) Snoerwang

- Middelpunt van nieuws verzamelen en onderhoud website

- Ondersteunt de secretaris

Bestuurslid              vacature     

- Ondersteunt de voorzitter en secretaris

- Vertegenwoordigt mede het bestuur naar derden

Bestuurslid             A. (Anja) Kalis

- Algemene Bestuurszaken

- VGS zaken, nader in te vullen 


 

Het laatste nieuws