Home   ·   Doel vereniging

Doel Vereniging 

De Vereniging Gepensioneerden Schiphol (VGS) behartigt voor haar leden de belangen op het gebied van pensioenregelingen en gezondheidszorg. De vereniging is ook een platform voor onderling sociaal contact tussen de gepensioneerden en voormalige medewerkers van Royal Schiphol Group (vh NV Luchthaven Schiphol). Door bijwoning van de Algemene (Leden) Vergaderingen bestaat hiertoe gelegenheid.

De vereniging wil dat doel van belangenbehartiging bereiken door aansluiting bij de Koepel Gepensioneerden. Bij deze organisatie is een groot aantal verenigingen van gepensioneerden aangesloten, waaronder verschillende verenigingen, van wie de leden aangesloten zijn bij het ABP, het pensioenfonds waar ook de Luchthaven Schiphol toe behoort. Via de Koepel en de "ABP- verenigingen" is VGS betrokken bij het VerantwoordingsOrgaan (VO) van het ABP, het orgaan dat adviezen en opmerkingen brengt aan het ABP-bestuur. VGS heeft in dit VerantwoordingsOrgaan regelmatig een zetel! Middels deze participatie zijn we in staat ons eigen VGS geluid op het hoogste niveau te laten horen.

Bij de belangenbehartiging speelt ook de zorg voor de ouderen een rol. De Koepel is vertegenwoordigd in de Centrale Samenwerkende Ouderenorganisaties (CSO). De CSO fungeert als het overlegorgaan, samen met o.a. de Katholieke Bond van Ouderen (Unie KBO), de Protestants Christelijke Ouderen Bonden (PCOB) voor de betrokken ministers, ministeries en leden van de Tweede Kamer. Het is in dit verband van het grootste belang dat we ons als VGS met zoveel mogelijk leden kunnen presenteren. Voor actieve werknemers van Schiphol Group, die binnen afzienbare tijd met pensioen gaan, stimuleren we het lidmaatschap vanaf 60-jarige leeftijd. Het is namelijk belangrijk dat de pensioenen die deze werknemers opbouwen in een zo goed mogelijk pensioen tot uitdrukking komt. Het is eveneens van belang, dat de partner van een overleden gepensioneerde lid blijft van onze vereniging, omdat voor die groep belangenbehartiging ook nodig is.

 Privacy verklaring VGS

VGS verklaring

Verenigingsactiviteiten

verslag excursie zeesluis IJmuiden 2019

artist impressie nieuwe zeesluis

fotoimpressie IJmuiden

VGS uitje Historische Driehoek 2023

Algemene Vergaderingen 2024

Protocol Algemene Vergaderingen 2024


 

Het laatste nieuws