woensdag 9 december 2020

KG Nieuwsbrief 50, 2020

woensdag 9 december 2020

Plan van aanpak voortgang pensioendiscussie:    KG Nieuwsbrief 50, 2020

dinsdag 1 december 2020

KG Nieuwsbrief 49, 2020

dinsdag 1 december 2020

Bericht van de Betaalvereniging Nederland:  KG Nieuwsbrief 49, 2020

maandag 30 november 2020

Persbericht ABP en FOG-ABP

maandag 30 november 2020

Zeer recent heeft het ABP een persbericht doen uitgaan met betrekking tot de Premie & Indexatie nota. In het VO is hier veel over vergaderd. Een meerderheid in het VO wilde een positief advies geve ...

maandag 30 november 2020

KG Nieuwsbrief 48, 2020

maandag 30 november 2020

In het Maatschappelijk Overleg Betalingsverkeer (MOB) worden allerlei onderwerpen besproken die met betalingsverkeer in de ruimste zin te maken hebben:  KG Nieuwsbrief 48, 2020

zondag 22 november 2020

KG Nieuwsbrief 47, 2020

zondag 22 november 2020

Voortgang pensioendiscussie:  KG Nieuwsbrief 47, 2020

zaterdag 14 november 2020

ontvangen/uitschrijven KG Nieuwsbrief

zaterdag 14 november 2020

Uw webmaster, alsmede het secretariaat van de Koepel Gepensioneerden, ondervinden veel hinder van het, mogelijk abusievelijk, uitschrijven voor de Nieuwsbrief door lezers van de website. Dit leidt tot ...