woensdag 1 juli 2020

KG Nieuwsbrief 20, 17 juni 2020

woensdag 1 juli 2020

Nog veel haken en ogen aan het nieuwe pensioencontract: /docs/up/2020/kg_nb20_2020.pdf

woensdag 1 juli 2020

KG Nieuwsbrief 19, 23 juni 2020

woensdag 1 juli 2020

Gepensioneerden: Het nieuwe pensioenhuis moet steviger staan dan het vorige:  KG Nieuwsbrief 19, 2020

zondag 31 mei 2020

KG Nieuwsbrief 18, 31 mei 2020

zondag 31 mei 2020

De spannende eindfase naar een pensioenakkoord. Eind mei heeft de stuurgroep, die belast is met de uitwerking van het pensioenakkoord, enkele knopen doorgehakt maar een aantal andere resterende punten ...

zaterdag 30 mei 2020

KG Nieuwsbrief 17, 30 mei 2020

zaterdag 30 mei 2020

Koepel Gepensioneerden is deelnemer in de Nationale Coalitie tegen Eenzaamheid. Dit vloeit voort ui het programmaonderdeel Een tegen Eenzaamheid van het Pact voor de ouderenzorg:  KG Nieuwsbrief 17, ...

maandag 25 mei 2020

KG Nieuwsbrief 16, 18 mei 2020

maandag 25 mei 2020

Hoogleraar belastingrecht Sigrid Hemels van de Erasmus universiteit brengt in Het Financieele Dagblad van vrijdag 15 mei een oud stokpaardje op tegen het decor van de coronacrisis:   KG Nieuwsbrief ...

zaterdag 16 mei 2020

KG Nieuwsbrief 15,16 mei 2020

zaterdag 16 mei 2020

Bezoek aan thuiswonende kwetsbare ouderen. Er is een groep 70-plussers die zelfstandig thuis woont, een kwetsbare gezondheid heeft en geen (mantel) zorg of ondersteuning ontvangt:  KG Nieuwsbrief ...