Home   ·   Nieuws

vrijdag 28 september 2018

NVOG Nieuwsbrief 40, 2018

vrijdag 28 september 2018

Actuarissen geven nieuwe prognose af van de verwachte gemiddelde levensduur.Het Koninklijk Actuarieel Genootschap heeft op 12 september j.l. de nieuwe Prognosetafel AG2018 gepubliceerd. Hieruit, blijkt ...

zondag 19 augustus 2018

Verkiezingsuitslag VO ABP

zondag 19 augustus 2018

Verkiezingsuitslag Verantwoordingsorgaan ABP In de maand april waren er verkiezingen voor een nieuw Verantwoordingsorgaan (VO) van het ABP. Het Verantwoordingsorgaan behartigt de belangen van actieve ...