Home   ·   Nieuws

maandag 30 november 2020

KG Nieuwsbrief 48, 2020

maandag 30 november 2020

In het Maatschappelijk Overleg Betalingsverkeer (MOB) worden allerlei onderwerpen besproken die met betalingsverkeer in de ruimste zin te maken hebben:  KG Nieuwsbrief 48, 2020

zondag 22 november 2020

KG Nieuwsbrief 47, 2020

zondag 22 november 2020

Voortgang pensioendiscussie:  KG Nieuwsbrief 47, 2020

zaterdag 14 november 2020

ontvangen/uitschrijven KG Nieuwsbrief

zaterdag 14 november 2020

Uw webmaster, alsmede het secretariaat van de Koepel Gepensioneerden, ondervinden veel hinder van het, mogelijk abusievelijk, uitschrijven voor de Nieuwsbrief door lezers van de website. Dit leidt tot ...

zaterdag 14 november 2020

KG Nieuwsbrief 46, 2020

zaterdag 14 november 2020

Rondetafelgesprek met Kamercommissie:  KG Nieuwsbrief 46, 2020

woensdag 11 november 2020

Position paper Koepel Gepensioneerden

woensdag 11 november 2020

Position paper Koepel Gepensioneerden,  Ronde tafel gesprek 3 november:  Position paper Koepel Gepensioneerden

woensdag 11 november 2020

De waarde van ouder worden

woensdag 11 november 2020

Vandaag start de online publiekscampagne ‘De Waarde van Ouder Worden’:  De waarde van ouder worden